Đạo Sĩ và Nhiệm vụ Tân Thủ Phong Thần Chính Tông

20-06-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Nhiệm vụ Tân Thủ

Sùng Lâm Tử và Thanh Nghiên hậu duệ của tộc Hiên Viên, là đệ tử của Nam Cực Tiên Ông, đại diện cho các Đạo sĩ có phép thuật tinh thông âm dương ngũ hành bát quái, hiểu rõ quy luật tất yếu của trời đất. Họ có thể mượn sức mạnh của địa, thủy, phong, hỏa tấn công kẻ địch trong chớp nhoáng.

Đạo sĩ sử dụng thần điểu để di chuyển - bay lượn trên không trung và lấy sức mạnh Ma pháp làm nền tảng.

Nhiệm vụ Tân Thủ

 • Bách Lý
 • Ngũ Thất
 • Khảo Nghiệm
 • Linh Lực
 • Băng Lang
 • Trừ Họa
 • Giáo Huấn

Nhiệm Vụ Bách Lý

Yêu cầu đẳng cấp : Cấp 1

Các bước thực hiện

Bước 1: Gặp Từ Hàng Đạo Nhân(206, 196) nhận nhiệm vụ

Bước 2: Gặp Xích Tinh Tử(213, 197)

Bước 3: Nói chuyện với Linh Bảo Đại Pháp sư(206,195)

Bước 4: Nam Cực Tiên Ông(209,191).

Sau đó về gặp Từ Hàng Đạo Nhân hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:

 • Nguời chơi nhận được 3 viên tiểu hồng đan và 3 viên tiểu hoàn đan.

Nhiệm Vụ Ngũ Thất

Yêu cầu đẳng cấp : Cấp 3

Các bước thực hiện

Bước 1: Gặp Nam Cực Tiên Ông(209,191).

Bước 2: Gặp Hoàng Long Chân Nhân(204,195). Chân nhân bảo bạn xuống núi đánh Tuyết Quái tìm 10 Băng Cơ về giao cho Nam Cực Tiên Ông.

Bước 3: Đến gặp Nhiên Đăng Đạo Nhân(206,192) nhận được Không Trung Hỏa

Bước 4: Mang Không Trung Hỏa về cho Nam Cực Tiên Ông, hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:

 • 600 lượng và 500 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Khảo Nghiệm

Yêu cầu đẳng cấp: Cấp 7

Các bước thực hiện

Bước 1: Đến Vân Trung Tử(215,194) tiếp nhận nhiệm vụ:

Bước 2: Gặp Linh Bảo Đại Pháp sư(206,195), trả lời 3 câu hỏi (đáp án 2 – 1 – 3 ).

Bước 3: Quay về gặp Vân Trung Tử, nhận nhiệm vụ tiêu diệt Yếm Hỏa (168,192) ở Thủ Dương Sơn . Về gặp Vân Trung Tử hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:

 • Người chơi sẽ nhận được 1 pháp bảo cấp 10.

Nhiệm Vụ Linh Lực

Yêu cầu đẳng cấp: Cấp 14

Các bước thực hiện

Bước 1: Gặp Nhiên Đăng Đạo Nhân(206,192) nhận nhiệm vụ

Bước 2: Xuống chân núi đánh bại Băng Lang tìm 10 Ngọc cốt đem về cho Nhiên Đăng đạo nhân, hoàn thành nhiệm vụ, phần thưởng là mật tịch Bàn Cổ Khai Thiên

Phần Thưởng:

 • Nhận được 3000 kinh nghiệm + 5 Hồi Thành Phù.

Nhiệm Vụ Băng Lang

Yêu cầu đẳng cấp: Cấp 14

Các bước thực hiện:

 • Bước 1: Người chơi đến gặp Nam Cực Tiên Ông(210,191) để nhận nhiệm vụ
 • Bước 2: Nam Cực Tiên Ông muốn người chơi đến Tây Côn Lôn giết Băng Lang diệt trừ ma khí.
 • Bước 3: Người chơi cần giết được 20 Băng Lang thì mới có thể dụ được Băng Lang Vương
 • Bước 4: Người chơi cần phải tiêu diệt 3 Băng Lăng Vương mới tiêu trừ được ma khí
 • Bước 5: Sau khi diệt trừ Băng Lang Vương quay về gặp Nam Cực Tiên Ông phục mệnh và hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:

 • Khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi sẽ nhận được điểm kinh nghiệm và ngẫu nhiên nhận được 1 Biến Thân Phù.

Lưu ý :

 • Khi thực hiện nhiệm vụ ở trạng thái tổ đội thì vẫn hưởng điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Trừ Họa

Yêu cầu đẳng cấp: Cấp 18

Nhiệm vụ Trừ Họa gồm 3 bước ở các địa điểm: Mạnh Tân – Tam Sơn và Đồng Quan. Kỳ sĩ phải làm xong nhiệm vụ tại các nơi theo đúng thứ tự mới có thể làm tiếp ở địa điểm kế.

Các bước thực hiện

Bước 1: Trừ họa Mạnh Tân – Thu hồi Hạp Đằng
Đến gặp Đại phu (192,212) ở Mạnh Tân.

Đối thoại nhận nhiệm vụ “Trừ họa”.

Ông ta báo tình hình ở Mạnh Tân là dược liệu Hạp Đằng đã bị Giáp Khắc Nhân cướp mất. Phải dùng Hoàn Cẩu ấn ký mới phục hồi được dược liệu Hạp Đằng.

Trên người Hoàn Cẩu có Hoàn Cẩu ấn ký, khi đoạt được Hoàn Cẩu ấn ký, trong 10 giây phải đánh Giáp Cốt để lấy lại Hạp Đằng.

Khi đánh hạ Giáp Cốt, Hạp Đằng sẽ tự động xuất hiện trong hành trang.

Quá 10 giây, Hoàn Cẩu ấn ký sẽ mất tác dụng, phải tiếp tục quay lại đánh Hoàn Cẩu, lấy Hoàn Cẩu ấn ký, đánh bại Giáp Cốt lấy Hạp Đằng cho đủ 5 cái.

Quay về phục mệnh.

Tiếp tục đối thoại, Đại phu Mạnh Tân sẽ hướng dẫn kỳ sĩ đến địa điểm Trừ họa tiếp theo là Tam Sơn.

Bước 2: Trừ họa Tam Sơn – Kỳ dược Nguyên Sâm
Đến gặp Đại phu (204,200) ở Tam Sơn.

Đối thoại với Đại phu ở Tam Sơn, nhận tiếp nhiệm vụ Trừ họa.

Nhấp chọn nút Trừ họa, tiếp tục nhiệm vụ. Đại phu báo cần nguyên liệu mới để bào chế dược phẩm. Phải đi tìm 10 Nguyên sâm về.

Ông ta sẽ chỉ dẫn cách hái Dược liệu.

Làm theo hướng dẫn, sẽ tìm được Nguyên sâm.

Trong quá trình hái dược liệu, hãy cẩn thận với Nguyên Tham Tinh, quái vật canh giữ Nguyên sâm.

Sau khi hái đủ 10 Nguyên sâm, đem về gặp Đại phu Tam Sơn phục mệnh.

Tiếp tục đối thoại, Đại phu Tam Sơn báo tin là Đồng Quan cũng đang cần người đến Trừ họa.

Bước 3: Trừ họa Đồng Quan – Tịnh hóa phù

Người chơi tìm Đại phu(197,210) ở Đồng Quan để tiếp nhận nhiệm vụ trừ họa.

Ông ta sẽ báo rằng Đồng Quan là nơi cuối cùng gặp họa.

Chỉ trong một đêm mà Sơn Xuyên Liễu của đại phu trồng bị khô héo, kỳ sĩ phải đem chúng đi Tịnh hóa để lấy lại linh khí.

Muốn tịnh hóa được Sơn Xuyên Liễu, phải dùng Tịnh hóa phù.

Đánh bại Ngưu Sát sẽ lấy được Tịnh hóa phù.

Nhấp chuột phải lên Tịnh hóa phù sẽ nhận được hiệu quả. Trong thời gian hiệu quả phải đi tìm Sơn Xuyên Liễu để Tịnh hóa. Sau khi Tịnh hóa xong 5 Sơn Xuyên Liễu, quay về gặp Đại phu Đồng Quan phục mệnh.

Và nhận thưởng.

Phần Thưởng:

 • Đại phu ở Mạnh Tân sẽ tặng thưởng 6000 điểm kinh nghiệm.
 • Đại phu ở Ải Tam Sơn sẽ tặng thưởng 8000 điểm kinh nghiệm.
 • Đại phu ở Đồng Quan sẽ tặng thưởng 10000 điểm kinh nghiệm và 1 trang bị lục.

Nhiệm Vụ Giáo Huấn

Yêu cầu đẳng cấp: Cấp 20

Các bước thực hiện

Bước 1: Giáp Sĩ nhận nhiệm vụ tại Tạp hóa thương nhân ở Sùng Thành Doanh(207,198).

Bước 2: Đối thoại với Tạp hóa thương nhân nhận nhiệm vụ đi giáo huấn quái vật.

Bước 3: Xác nhận nhiệm vụ

Bước 4: Tạp hóa thương nhân sẽ chỉ định cho người chơi biết sẽ phải đánh loại quái vật nào để trừ hại cho dân.

Bước 5: Đi tìm và đánh bại số lượng quái vật theo chỉ định.

Bước 6: Đi tìm và đánh bại số lượng quái vật theo chỉ định.

Phần Thưởng:

 • Nhân vật đẳng cấp từ 20 đến 29 có thể nhận nhiệm vụ giáo huấn 3 lần/ngày.
 • Nhân vật đẳng cấp từ 29 trở lên chỉ có thể nhận được một lần nhiệm vụ cuối cùng (đánh 40 Thiên Hạo).

 


Phong Thần Chính Tông kính bút!