Dị Nhân và Nhiệm Vụ Tân Thủ Phong Thần Chính Tông

28-05-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Nhiệm vụ Tân Thủ

Dị Nhân là hậu duệ của tộc Xi Vưu, cảnh sống áp bức đã khiến họ không chịu lùi bước trước khó khăn thử thách. Họ chuyên sử dụng thuật siêu phàm triệu gọi lực sĩ, tinh quân, thiên quân, thần thú trợ giúp trong chiến đấu.

Và thuật bùa chú của họ làm đối phương tiêu hao năng lực. Đặc biệt hơn trên người họ luôn mang đôi cánh rực rỡ có thể bay tự do trên bầu trời.

Nhiệm vụ Tân Thủ

 • Khai Trí
 • Tân Thức
 • Thần Khí
 • Cứu Tế
 • Trừ Họa
 • Giáo Huấn

Nhiệm Vụ Khai Trí

Yêu cầu đẳng cấp : Cấp 1

Các bước thực hiện

Bước 1: Người chơi tới gặp Thiếu Hạo (198,204), được sai đi gặp Phong Bá , Chúc Dung, Khoa Phụ để nghe sự chỉ bảo của họ

Bước 2: Người chơi đi gặp Phong Bá (195,204), Chúc Dung (193,204), Khoa Phụ (200,204)

Bước 3: Lần lượt nghe sự chị bảo của họ trở về gặp Thiếu Hạo phục mệnh. Hòan thành nhiệm vụ

Phần Thưởng:

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi nhận được 3 tiểu hồng đan và 3 tiểu hoàn đan.

Nhiệm Vụ Tân Thức

Yêu cầu đẳng cấp : Cấp 3

Các bước thực hiện

Bước 1: Người chơi tới gặp Hậu Thổ (202,204), được sai đi gặp Cao Giác hỏi sử dụng vật liệu nào để chế tạo vũ khí.

Bước 2: Cao Giác (205, 197). Nhưng Cao Giác cũng không thể trả lời vấn đề này nên bảo bạn tìm anh trai mình là Cao Minh (206, 198). Cao Minh đồng ý sẽ giúp điều tra, nhưng việc điều tra phải mất 1 thời gian và bảo bạn gửi mật thư cho Hình Thiên.

Bước 3: Sau khi đưa bức thư mật cho Hình Thiên (194, 200), Cao Minh cũng điều tra được rằng vật liệu chính là Mặt Quỷ. Ra ngoài Xi Vưu mộ giết Hỏa Diện thu thập được 10 Mặt Quỷ về giao cho Hậu Thổ . Hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi nhận được 600 lượng và 500 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Thần Khí

Yêu cầu đẳng cấp : Cấp 7

Các bước thực hiện

Bước 1: Người chơi đến gặp Chúc Dung(193,204), sai đi tìm Xi Vưu thần khí , Nếu người chơi đồng ý nhiệm vụ sẽ được dẫn đi gặp Cộng Công

Bước 2: Tới gặp Cộng Công(192,204), hỏi chuyện về Xi Vưu thần khí. Nhận được một phần của thần khí . Người chơi được Cộng Công sai đi tìm Cao Minh để hỏi

Bước 3: Người chơi tới gặp Cao Minh (206,198), được chỉ dẫn tới Miêu Cương đánh Thảo Tiên Bà Bà(199,206), (187,197), (219,209). Sau khi thu thập đủ 3 miếng mang đến chỗ Cộng Công để hợp lại

Bước 4: Mang Xi Vưu Thần Khí đã hợp thành giao cho Chúc Dung. Hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi nhận được 1 pháp bảo đẳng cấp 10 và 10 điểm danh vọng.

Nhiệm Vụ Cứu Tế

Yêu cầu đẳng cấp : Cấp 14

Các bước thực hiện

Bước 1: Người chơi đến gặp Phong Bá (195,204).Phong Bá sai người chơi đi tìm Hình Thiên.

Bước 2: Người chơi tới gặp Hình Thiên (194,200). Hình Thiên bảo bạn ra ngoài tìm Thủ Lĩnh Tộc Nhân thất lạc, mang tin tức của họ về nói cho ông ta nghe.

Bước 3: Tới Cự Lộc gặp được Thủ Lĩnh Tộc Nhân (240,192), (222,197). Ông ta yêu cầu người chơi tiêu diệt Độc Lục Quái (236,191), (221,194), (209,178) đoạt lại số lương thực đã bị cướp. Sau khi đoạt lại lương thực, Thủ Lĩnh Tộc Nhân sẽ bảo người chơi mang tin tức về cho Hình Thiên.

Bước 4: Về gặp Hình Thiên phục mệnh, Hình Thiên muốn hỏi người chơi đến đây làm gì, thì được biết người chơi muốn học kỹ năng sống, và thấy biểu hiện của người chơi hôm nay không cần phải khảo sát gì thêm nữa, lập tức đồng ý cho người chơi học kỹ năng sống.

Bước 5: Về gặp Phong Bá. Nhận được sách kỹ năng. Hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:

 • Nhận được 2000 kinh nghiệm + 5 Hồi Thành Phù.

Nhiệm Vụ Trừ Họa

Yêu cầu đẳng cấp : Cấp 18

Nhiệm vụ Trừ Họa gồm 3 bước ở các địa điểm: Mạnh Tân – Tam Sơn và Đồng Quan. Kỳ sĩ phải làm xong nhiệm vụ tại các nơi theo đúng thứ tự mới có thể làm tiếp ở địa điểm kế.

Các bước thực hiện

Bước 1: Trừ họa Mạnh Tân – Thu hồi Hạp Đằng

Đến gặp Đại phu (192,212) ở Mạnh Tân.

Đối thoại nhận nhiệm vụ “Trừ họa”.

Ông ta báo tình hình ở Mạnh Tân là dược liệu Hạp Đằng đã bị Giáp Khắc Nhân cướp mất. Phải dùng Hoàn Cẩu ấn ký mới phục hồi được dược liệu Hạp Đằng.

Trên người Hoàn Cẩu có Hoàn Cẩu ấn ký, khi đoạt được Hoàn Cẩu ấn ký, trong 10 giây phải đánh Giáp Cốt để lấy lại Hạp Đằng.

Khi đánh hạ Giáp Cốt, Hạp Đằng sẽ tự động xuất hiện trong hành trang.

Quá 10 giây, Hoàn Cẩu ấn ký sẽ mất tác dụng, phải tiếp tục quay lại đánh Hoàn Cẩu, lấy Hoàn Cẩu ấn ký, đánh bại Giáp Cốt lấy Hạp Đằng cho đủ 5 cái.

 

Quay về phục mệnh.

Tiếp tục đối thoại, Đại phu Mạnh Tân sẽ hướng dẫn kỳ sĩ đến địa điểm Trừ họa tiếp theo là Tam Sơn.

 

Bước 2: Trừ họa Tam Sơn – Kỳ dược Nguyên Sâm

Đến gặp Đại phu (204,200) ở Tam Sơn.

 

Đối thoại với Đại phu ở Tam Sơn, nhận tiếp nhiệm vụ Trừ họa.

 

Nhấp chọn nút Trừ họa, tiếp tục nhiệm vụ. Đại phu báo cần nguyên liệu mới để bào chế dược phẩm. Phải đi tìm 10 Nguyên sâm về.

 

Ông ta sẽ chỉ dẫn cách hái Dược liệu.

 

Làm theo hướng dẫn, sẽ tìm được Nguyên sâm.

 

Trong quá trình hái dược liệu, hãy cẩn thận với Nguyên Tham Tinh, quái vật canh giữ Nguyên sâm.

 

Sau khi hái đủ 10 Nguyên sâm, đem về gặp Đại phu Tam Sơn phục mệnh.

 

Tiếp tục đối thoại, Đại phu Tam Sơn báo tin là Đồng Quan cũng đang cần người đến Trừ họa.

Bước 3: Trừ họa Đồng Quan – Tịnh hóa phù

Người chơi tìm Đại phu (197,210) ở Đồng Quan để tiếp nhận nhiệm vụ trừ họa.

Ông ta sẽ báo rằng Đồng Quan là nơi cuối cùng gặp họa.

Chỉ trong một đêm mà Sơn Xuyên Liễu của đại phu trồng bị khô héo, kỳ sĩ phải đem chúng đi Tịnh hóa để lấy lại linh khí.

Muốn tịnh hóa được Sơn Xuyên Liễu, phải dùng Tịnh hóa phù.

Đánh bại Ngưu Sát sẽ lấy được Tịnh hóa phù.

Nhấp chuột phải lên Tịnh hóa phù sẽ nhận được hiệu quả. Trong thời gian hiệu quả phải đi tìm Sơn Xuyên Liễu để Tịnh hóa. Sau khi Tịnh hóa xong 5 Sơn Xuyên Liễu, quay về gặp Đại phu Đồng Quan phục mệnh.

Và nhận thưởng.

Phần Thưởng:

 • Đại phu ở Mạnh Tân sẽ tặng thưởng 6000 điểm kinh nghiệm.
 • Đại phu ở Ải Tam Sơn sẽ tặng thưởng 8000 điểm kinh nghiệm.
 • Đại phu ở Đồng Quan sẽ tặng thưởng 10000 điểm kinh nghiệm và 1 trang bị lục.

Nhiệm Vụ Giáo Huấn

Yêu cầu đẳng cấp : Cấp 20

Các bước thực hiện

Bước 1: Giáp Sĩ nhận nhiệm vụ tại Tạp hóa thương nhân ở Sùng Thành Doanh (207,198).

Bước 2: Đối thoại với Tạp hóa thương nhân nhận nhiệm vụ đi giáo huấn quái vật.

Bước 3: Xác nhận nhiệm vụ:

Bước 4: Tạp hóa thương nhân sẽ chỉ định cho người chơi biết sẽ phải đánh loại quái vật nào để trừ hại cho dân.

Bước 5: Đi tìm và đánh bại số lượng quái vật theo chỉ định.

Bước 6: Quay về gặp Tạp hóa thương nhân giao trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng: 4600 điểm kinh nghiệm và 3000 lượng.

Lưu ý

 • Nhân vật đẳng cấp từ 20 đến 29 có thể nhận nhiệm vụ giáo huấn 3 lần/ngày.
 • Nhân vật đẳng cấp từ 29 trở lên chỉ có thể nhận được một lần nhiệm vụ cuối cùng (đánh 40 Thiên Hạo).

Phong Thần Chính Tông kính bút!