Giáp Sĩ và Nhiệm Vụ Tân Thủ Phong Thần Chính Tông

18-07-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Nhiệm vụ Tân Thủ

Khương Hoặc thuộc hạ của Sùng Hắc Hổ (Thương triều) và Văn Tiếu Tiếu con gái của Văn Thái Sư hậu duệ của tộc Thần Nông là những Giáp Sĩ đại diện cho trần gian. Họ thừa hưởng tinh thần bất khuất chống chọi thiên nhiên do Tổ tiên để lại, có sức mạnh và thể lực hơn người, chuyên sử dụng vũ khí sắc bén ra đòn chí mạng đồng thời sở hữu bộ áo giáp chống chọi được mọi sự tấn công của đối thủ.

Giáp sĩ có thể cưỡi trên các thần thú tung hoành ngang dọc, oai phong lẫm liệt.

Nhiệm vụ Tân Thủ

 • Hộp Gấm
 • Tân Thức
 • Dũng Đao
 • Kiếm Ái
 • Trừ Họa
 • Giáo Huấn

Nhiệm Vụ Hộp Gấm

Yêu cầu đẳng cấp: Cấp 1

Các bước thực hiện

Bước 1: Người chơi tới gặp Tô Hộ(200,204) ở Sùng Thành Đại Doanh nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Đến gặp Thủ Khố(202,198) nhờ đi thông báo cho 3 người: Sùng Ứng Loan(212,199); Triều Điền(218,198); Triều Lôi(216,197).

Bước 3: Quay lại gặp Thủ Khố (202,198) nhận đươc Hộp Gấm, sau đó mang về đưa cho Tô Hộ, hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ nhận được 3 tiểu hồng đơn và 3 tiều hoàn đơn.

Nhiệm Vụ Tân Thức

Yêu cầu đẳng cấp: Cấp 3

Các bước thực hiện

Bước 1: Người chơi tới gặp Lỗ Hùng(194,199) để nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Gặp Âu Thiên Hóa(206,193)

Bước 3: Gặp Sùng Ứng Bưu(211,198)

Bước 4: Tìm đủ 10 đoản kiếm quay lại tìm Âu Thiên Hóa (206,193)

Bước 5: Đi gặp Sùng Hầu Hổ(212,193)

Bước 6: Đi gặp Lỗ Hùng(194,199) lần 2

Bước 7: Đi gặp Sùng Hắc Hổ(213,200)

Bước 8: Gặp Âu Thiên Hóa (206,193)

Bước 9: Quay lại gặp Lỗ Hùng hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi nhận được 600 lượng và 500 điểm kinh nghiệm.

Nhiệm Vụ Dũng Đao

Yêu cầu đẳng cấp: Cấp 7

Các bước thực hiện

Bước 1: Người chơi tới gặp Sùng Ứng Loan(212,198) để nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Tới Yến Sơn giết Hoàn Cẩu Vương(235,208) thu thập 1 mảnh lưỡi đao, 1 cán đao và 1 thân đao.

Bước 3: Trở về gặp Triều Điền(218,198) giao vật phẩm. Triều Điền nhờ bạn đi sửa đao.

Bước 4: Tới gặp Âu Thiên Hóa (206,193) sửa cây đao. Quay lại gặp Triều Điền hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:

 • Sau khi hoàn thành nhiệm vụ người chơi nhận được 1 pháp bảo cấp 10 và 10 điểm danh vọng.

Nhiệm Vụ Kiếm Ái

Yêu cầu đẳng cấp: Cấp 14

Các bước thực hiện

Bước 1: Người chơi tới gặp Sùng Ứng Loan (212,198) để nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Gặp Âu Thiên Hóa (206,193).

Bước 3: Tới Yến Sơn tìm diệt Hoàn Cẩu Tinh(213,187), (202,193), (213,194).

Bước 4: Quay lại gặp Sùng Ứng Loan hoàn thành nhiệm vụ.

Phần Thưởng:

 • Nhận được 3000 kinh nghiệm + 5 Hồi Thành Phù.

Nhiệm Vụ Trừ Họa

Yêu cầu đẳng cấp: Cấp 18

Nhiệm vụ Trừ Họa gồm 3 bước ở các địa điểm: Mạnh Tân – Tam Sơn và Đồng Quan. Kỳ sĩ phải làm xong nhiệm vụ tại các nơi theo đúng thứ tự mới có thể làm tiếp ở địa điểm kế.

Các bước thực hiện

Bước 1: Trừ họa Mạnh Tân – Thu hồi Hạp Đằng

Đến gặp Đại phu(192,212) ở Mạnh Tân.

Đối thoại nhận nhiệm vụ “Trừ họa”.

Ông ta báo tình hình ở Mạnh Tân là dược liệu Hạp Đằng đã bị Giáp Khắc Nhân cướp mất. Phải dùng Hoàn Cẩu ấn ký mới phục hồi được dược liệu Hạp Đằng.

Trên người Hoàn Cẩu có Hoàn Cẩu ấn ký, khi đoạt được Hoàn Cẩu ấn ký, trong 10 giây phải đánh Giáp Cốt để lấy lại Hạp Đằng.

Khi đánh hạ Giáp Cốt, Hạp Đằng sẽ tự động xuất hiện trong hành trang.

Quá 10 giây, Hoàn Cẩu ấn ký sẽ mất tác dụng, phải tiếp tục quay lại đánh Hoàn Cẩu, lấy Hoàn Cẩu ấn ký, đánh bại Giáp Cốt lấy Hạp Đằng cho đủ 5 cái.

Quay về phục mệnh.

Tiếp tục đối thoại, Đại phu Mạnh Tân sẽ hướng dẫn kỳ sĩ đến địa điểm Trừ họa tiếp theo là Tam Sơn.

Bước 2: Trừ họa Tam Sơn – Kỳ dược Nguyên Sâm

Đến gặp Đại phu(204,200) ở Tam Sơn.

Đối thoại với Đại phu ở Tam Sơn, nhận tiếp nhiệm vụ Trừ họa.

Nhấp chọn nút Trừ họa, tiếp tục nhiệm vụ. Đại phu báo cần nguyên liệu mới để bào chế dược phẩm. Phải đi tìm 10 Nguyên sâm về.

Ông ta sẽ chỉ dẫn cách hái Dược liệu.

Làm theo hướng dẫn, sẽ tìm được Nguyên sâm.

Trong quá trình hái dược liệu, hãy cẩn thận với Nguyên Tham Tinh, quái vật canh giữ Nguyên sâm.

Sau khi hái đủ 10 Nguyên sâm, đem về gặp Đại phu Tam Sơn phục mệnh.

Tiếp tục đối thoại, Đại phu Tam Sơn báo tin là Đồng Quan cũng đang cần người đến Trừ họa.

Bước 3: Trừ họa Đồng Quan – Tịnh hóa phù

Người chơi tìm Đại phu(197,210) ở Đồng Quan để tiếp nhận nhiệm vụ trừ họa.

Ông ta sẽ báo rằng Đồng Quan là nơi cuối cùng gặp họa.

Chỉ trong một đêm mà Sơn Xuyên Liễu của đại phu trồng bị khô héo, kỳ sĩ phải đem chúng đi Tịnh hóa để lấy lại linh khí.

Muốn tịnh hóa được Sơn Xuyên Liễu, phải dùng Tịnh hóa phù.

Đánh bại Ngưu Sát sẽ lấy được Tịnh hóa phù.

Nhấp chuột phải lên Tịnh hóa phù sẽ nhận được hiệu quả. Trong thời gian hiệu quả phải đi tìm Sơn Xuyên Liễu để Tịnh hóa. Sau khi Tịnh hóa xong 5 Sơn Xuyên Liễu, quay về gặp Đại phu Đồng Quan phục mệnh.

Và nhận thưởng.

Phần Thưởng:

 • Đại phu ở Mạnh Tân sẽ tặng thưởng 6000 điểm kinh nghiệm.
 • Đại phu ở Ải Tam Sơn sẽ tặng thưởng 8000 điểm kinh nghiệm.
 • Đại phu ở Đồng Quan sẽ tặng thưởng 10000 điểm kinh nghiệm
  và 1 trang bị lục.

Nhiệm Vụ Giáo Huấn

Yêu cầu đẳng cấp: Cấp 20

Các bước thực hiện

Bước 1: Giáp Sĩ nhận nhiệm vụ tại Tạp hóa thương nhân ở Sùng Thành Doanh(207,198).

Bước 2: Đối thoại với Tạp hóa thương nhân nhận nhiệm vụ đi giáo huấn quái vật.

Bước 3: Xác nhận nhiệm vụ

Bước 4: Tạp hóa thương nhân sẽ chỉ định cho người chơi biết sẽ phải đánh loại quái vật nào để trừ hại cho dân.

Bước 5: Đi tìm và đánh bại số lượng quái vật theo chỉ định.

Bước 6: Quay về gặp Tạp hóa thương nhân giao trả nhiệm vụ và nhận phần thưởng: 4600 điểm kinh nghiệm và 3000 lượng.

Lưu ý

 • Nhân vật đẳng cấp từ 20 đến 29 có thể nhận nhiệm vụ giáo huấn 3 lần/ngày.
 • Nhân vật đẳng cấp từ 29 trở lên chỉ có thể nhận được một lần nhiệm vụ cuối cùng (đánh 40 Thiên Hạo).


Phong Thần Chính Tông kính bút!