Hệ Thống Sư Đồ Phong Thần Chính Tông

18-07-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Cùng tìm hiểu cách thức bái sư, các nhiệm vụ của hệ thống Sư đồ tại bài viết dưới đây

Cách thức Bái sư

Điều kiện

  • Sư phụ phải đạt đắng cấp từ 51 trở lên mới có thể nhận đệ tử
  • Đệ tử phải đạt đẳng cấp từ 15 đến 50 mới có thể tiến hành bái sư

Cách thức

Sư phụ nhấn CTRL và nhấp chuột phải để mở bảng thu nhận đệ tử .

Sau khi thu nhận đệ tử sẽ xuất hiện một bảng hội thoại có phần thu nhận đệ tử.

Nếu nhấn xác nhận thì sẽ xuất hiện bảng thông báo chúc mừng hai nhân vật đã bái sư thành công

Lưu ý

Đôi bên đều có thể đơn phương hủy bỏ quan hệ sư đồ. Để có thể hủy bỏ quan hệ sư đồ chọn nhấn F6 click chuột phải để có thể hủy bỏ quan hệ.

Cách thức Xuất sư

Cách Thức

Đệ tử và sư phụ cần tổ đội cùng nhau đến gặp Hoàng Phi Hổ tại Triều Ca nhận nhiệm vụ

Sau đó vào chiến trường Viễn Cổ và lần lượt đối thoại với Hiên Viên, Thần Nông và Xi Vưu

Sau khi tiến hành hội thoại với Hiên Viên, Thần Nông và Xi Vưu sẽ có thể tiến hành xuất sư.

Lưu ý

Người chơi khi đạt đến đẳng cấp 50 mới có thể xuất sư.

Phần Thưởng

  • Đồ đệ sẽ nhận được 1.000.000 trị kinh nghiệm ( không cộng dồn ) cùng những trang bị hoặc pháp bảo quý báu
  • Sư phụ nhận được 15 điểm sư đồ và pháp bảo quý báu

Hệ thống nhiệm vụ Sư Đồ

Nhiệm vụ Trừ Yêu

Nhiệm vụ

Hai thầy trò cần tổ đội cùng nhau để đệ tử có thể tiếp nhận nhiệm vụ với Võ Sư tại các Tân Thủ Thôn để có thể thực hiện nhiệm vụ trừ yêu

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, đệ tử sẽ nhận được yêu cầu từ ../../images/ đi tiêu diệt loại quái theo yêu cầu. Đồng thời đệ tử sẽ nhận được vòng sáng Nhân giả bảo hộ giúp tăng kinh nghiệm trong nửa giờ. Khi đứng trong vòng sáng của Nhân giả tiêu diệt đúng lượng quái theo yêu cầu thì có thể hoàn trả nhiệm vụ.

Phần Thưởng

Hoàn thành nhiệm vụ quay về phục mệnh cho Võ Sư tại các Tân Thủ Thôn sẽ nhận được điểm kinh nghiệm và sư phụ sẽ nhận được hai điểm sư đồ.

Nhiệm vụ Thám Hiểm Mê Cung

Nhiệm vụ

Đối với nhiệm vụ Thám Hiểm Mê Cung căn cứ vào đắng cấp của đệ tử mà có thể tiếp nhận nhiệm vụ ở những nơi khác nhau.

Đẳng cấp 26 đến 35 có thể gặp Thổ Hành Tôn tại Triều Ca để nhận nhiệm vụ “Hoang Mạc Thí Luyện”.

Đẳng cấp từ 31 đến 40 có thể đến gặp Na Tra tại Tây Kỳ để nhận nhiệm vụ “Đông Hải Thí Luyện”

Đẳng cấp từ 36 đến 45 có thể đến gặp Hoàng Thiên Hóa tại Triều Ca để nhận nhiệm vụ “Hiên Viên Thí Luyện"

Đẳng cấp từ 41 đến 50 có thể đến gặp Dương Tiễn tại Tây Kỳ để nhận nhiệm vụ “Băng Xuyên Thí Luyện”.

Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, đệ tử sẽ được đứng trong vòng sáng của Dũng giả liên tục trong 30 phút

Tại mỗi tầng của mê cung, đệ tử đối thoại với Đại Phu sẽ được hồi đầy máu và mana, trước khi vòng sáng của Dũng Giả mất đi phải phục mệnh Đại phu tại mỗi tầng của Mê cung, nếu hoàn thành xem như thí luyện thành công.

Phần Thưởng

Đệ tử hoàn thành được nhiệm vụ sẽ nhận được 1 Đầu khôi màu lục cấp 32


Phong Thần Chính Tông kính bút!