Thú Cưỡi Xanh Phong Thần Chính Tông

18-07-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Trùng Mộc vốn là kỳ bảo triệu hồi thần thú trong thiên hạ, sức mạnh của Trùng Mộc khó ai đoán được có uy lực đến nhường nào!

Điều kiện & yêu cầu:

  • Đẳng cấp yêu cầu: Cấp 19 trở lên.
  • Điều kiện:
    • Chỉ có thể Trùng Mộc được thú cưỡi cấp 50, 60, 70 và 80.
    • Các thú cưỡi cấp độ khác sẽ không thể trùng mộc được.

Hướng dẫn các bước Trùng Mộc

  • Bước 1: Đến Tây Kỳ gặp Người Tây Vực (185.192) chọn tính năng Trùng Mộc.

Phong Thần

  • Bước 2: Đưa cho ông ta 3 nhánh Liễu mộc + 1 Thú cưỡi trắng + Bá Lạc Nhãn cùng cấp sẽ tiến hành biến đổi thành thú cưỡi xanh.

Phong Thần

  • Bước 3: Chọn thú cưỡi cần hợp thành và nhận được thuộc tính ngẫu nhiên.

Phong Thần


Phong Thần Chính Tông kính bút!