Chiến Trường Thương Chu Phong Thần Chính Tông

28-05-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Giới thiệu

Chiến trường Thương Chu là nơi các cao thủ cùng nhau thỏa sức thi thố tài năng. Quý kỳ sĩ có thể cùng nhau bảo vệ Tướng lĩnh phe mình hoặc tiệu diệt Tướng lĩnh phe đối phương để đem lại chiến thắng cho đội mình.

Đối tượng và số lượng nhân vật tham gia

 • Nhân vật đạt cấp độ 50 trở lên mới có thể tham gia.
 • Tối đa 100 nhân vật mỗi bên.
 • Chênh lệch giữa 02 bên không quá 10 nhân vật, nếu không bên nhiều hơn sẽ không thể tiếp tục báo danh.

Thời gian diễn ra hoạt động

Thứ 7 & Chủ Nhật.
Mỗi thời gian hoạt động có 2 đợt như sau:
 • Đợt 1: Bắt đầu diễn ra từ 15h00 đến 16h00.
 • Đợt 2: Bắt đầu diễn ra từ 20h00 đến 21h00.

 

NPC

Mô tả NPC trong chiến trường

Hình ảnh Chi tiết
Phong Thần - Bia thần
Bia Thần
 • Vị trí:
  • Phong Thần Đài phe Chu - 212/ 215.
  • Phong Thần Đài phe Thương - 189/ 191.
 • Chức năng:
  • Giới thiệu chiến trường.
  • Báo danh chiến trường (phải nhận thưởng tham gia chiến trường lần trước rồi mới có thể báo danh). Tham gia sẽ ngẫu nhiên 1 trong 2 phe. Nếu chọn phe cần tốn 7 tiền đồng
  • Đổi phần thưởng Thương Chu
Phong Thần - Bia thần
Văn Trọng
 • Tọa độ: Tiền doanh phe Thương.
 • Chức năng:
  • Nhận nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công của phe Thương.
  • Đổi nhiệm vụ: 1 tiền Đồng.
  • Mỗi ngày có thể dùng 2v để nhận 1 nhiệm vụ miễn phí (có thể nhận 3 nhiệm vụ miễn phí). Sau đó dùng vật phẩm 3 tiền đồng + 2v để nhận tiếp nhiệm vụ thứ 4 và các lần tiếp theo đều tốn tiền đồng và tiền vạn. Mỗi ngày có thể làm tối đa 10 nhiệm vụ.
  • Xem tình hình chiến trường.
  • Xem tích lũy cá nhân.
  • Rời khỏi chiến trường.
Phong Thần - Bia thần
Khương Thượng
 • Tọa độ: Tiền doanh phe Chu.
 • Chức năng:
  • Nhận nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công của phe Chu.
  • Đổi nhiệm vụ: 01 tiền Đồng.
  • 1 tiền Đồng. Mỗi ngày có thể dùng 2v để nhận 1 nhiệm vụ miễn phí (có thể nhận 3 nhiệm vụ miễn phí). Sau đó dùng vật phẩm 3 tiền đồng + 2v để nhận tiếp nhiệm vụ thứ 4 và các lần tiếp theo đều tốn tiền đồng và tiền vạn. Mỗi ngày có thể làm tối đa 10 nhiệm vụ.
  • Xem tình hình chiến trường.
  • Xem tích lũy cá nhân.
  • Rời khỏi chiến trường.
Phong Thần - Bia thần
 • Tọa độ: Triều Ca 236:180
 • Chức năng: Nhận thưởng exp khi kết thúc Thương Chu.
Phong Thần - Bia thần
 • Tọa độ: Tây Kỳ 158:189
 • Chức năng: Nhận thưởng exp khi kết thúc Thương Chu.
Phong Thần - Bia thần
Ngoại Trang Tướng Lĩnh Chu
 • Nguồn gốc: Nhận được khi đổi điểm danh vọng Thương Chu.
 • Tính chấtKhông thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải nhận hiệu ứng cộng thêm:
  • Giảm sát thương tập trung hỏa sát: 15%
  • Giảm thời gian trúng thương: 40
  • STCB: 20%
  • Tăng tất cả thuộc tính: 20
  • Giảm Thời Gian Hỗn Loạn: 20%
 • Hạn sử dụng: 7 ngày hoặc 30 ngày
Phong Thần - Bia thần Ngoại Trang Tướng Lĩnh Thương
 • Nguồn gốc: Nhận được khi đổi điểm danh vọng Thương Chu.
 • Tính chất: Không thể: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng.
 • Chức năng: Chuột phải nhậnhiệu ứng cộng thêm:
  • Thời gian đóng băng: - 20%
  • Tỉ lệ đánh tập trung hỏa sát: 20%
  • Hỏa sát: 20%
  • Giảm sát thương tấn công tập trung: 15%
  • Giảm sát thương tập trung pháp thuật: 15%
 • Hạn sử dụng: 7 ngày hoặc 30 ngày

Phúc Hộ Phù (khóa)
 • Nguồn gốc: Nhận được khi đổi điểm danh vọng Thương Chu.
 • Tính chất: Không giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, không thể xếp chồng.
 • Chức năng: Trong 60 phút biến thành Thần Cát Tường, ở trạng thái phi chiến đấu.
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Huyết Hóa Châu
 • Nguồn gốc: Nhận được khi đổi điểm danh vọng Thương Chu.
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, không thể xếp chồng.
 • Chức năng: Nguyên liệu dùng thăng cấp pháp bảo Càn Khôn Bát Quái
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Thiên Tiên Thảo
 • Nguồn gốc: Nhận được khi đổi điểm danh vọng Thương Chu.
 • Tính chất: Giao dịch, bày bán. PK không rớt. Bán cửa hàng giá 1 lượng, không thể xếp chồng.
 • Chức năng: Nguyên liệu dùng nâng cấp Ấn Thương - Chu
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Lệnh bài Pet Lý Tịnh
Cập nhật sau

Ấn Thương
Cập nhật sau

Ấn Chu
Cập nhật sau

Càn Khôn Tán
Cập nhật sau

Pháp bảo Càn Khôn Bát Quái
Cập nhật sau

 

Chiến Trường

Cách tham gia chiến trường

Kỳ sĩ đến gặp Bia Thần ở Phong Thần Đài để tham gia vào chiến trường Thương Chu.

Hình ảnh Chi tiết

Bia Thần

Vị trí:

 • Phong Thần Đài phe Chu - 212/ 215.
 • Phong Thần Đài phe Thương - 189/ 191.

Chức năng:

 • Giới thiệu chiến trường.
 • Báo danh chiến trường (Kỳ sĩ phải nhận thưởng tham gia chiến trường lần trước rồi mới có thể báo danh).

Chi tiết chiến trường

Giai đoạn Thời gian Ghi chú
Chuẩn bị, báo danh 15h00
-
15h15
 • Kỳ sĩ báo danh vào bản đồ chờ.
Bắt đầu chiến trường Thương – Chu 15h16
 • Kỳ sĩ được phép tiến vào bản đồ chiến trường Thương – Chu.
 • Kỳ sĩ có thể nhận hoặc không nhận nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công.
NPC Nguyên Soái đầu tiên xuất hiện 15h25
 • Nguyên Soái đầu tiên bắt đầu xuất hiện.
 • Khi Nguyên Soái bị tiêu diệt bởi thành viên thuộc phe nào thì xuất hiện NPC Tướng Lĩnh tại tọa độ chỉ định của phe đó. Đồng thời xuất hiện NPC Nguyên Soái thứ 2.
NPC Nguyên Soái thứ 2 xuất hiện 15h35
 • Trường hợp không có kỳ sĩ nào tiêu diệt Nguyên Soái 1 thì Nguyên Soái 2 sẽ xuất hiện vào thời gian trên.
 • Khi Nguyên Soái 2 bị tiêu diệt bởi thành viên thuộc phe nào thì xuất hiện NPC Tướng Lĩnh tại tọa độ chỉ định của phe đó. Đồng thời xuất hiện NPC Nguyên Soái thứ 3.
NPC Nguyên Soái thứ 3 xuất hiện 15h45
 • Trường hợp không có kỳ sĩ nào tiêu diệt Nguyên Soái 2 thì Nguyên Soái 3 sẽ xuất hiện vào thời gian trên.
 • Khi Nguyên Soái 3 bị tiêu diệt bởi thành viên thuộc phe nào thì xuất hiện NPC Tướng Lĩnh tại tọa độ chỉ định của phe đó.
Kết thúc chiến trường Thương - Chu 16h00
 • 30 giây sau khi kết thúc chiến trường Thương - Chu: Kỳ sĩ phe Thương bị cưỡng chế thoát khỏi bản đồ Thương – Chu và xuất hiện NPC Trụ Vương.
 • 30 giây sau khi kết thúc chiến trường Thương - Chu: Kỳ sĩ phe Chu bị cưỡng chế và thoát khỏi bản đồ phe Thương – Chu và xuất hiện tại NPC Võ Vương.

Lưu ý

 • Trường hợp NPC Tướng lĩnh bị tiêu diệt bởi thành viên phe khác thì sẽ xuất hiện NPC Tướng lĩnh ở phe tiêu diệt được.

 

Nhiệm vụ trong chiến trường Thương Chu

NPC nhiệm vụ
Phe Hình ảnh Chi tiết
Thương
NPC Văn Trọng

Vị trí: Tiền doanh phe Thương.

Chức năng:

  • Nhận nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công của phe Thương.
  • Hoàn thành nhanh nhiệm vụ: 01 tiền Đồng.
  • Xem tình hình chiến trường.
  • Xem tích lũy cá nhân.
  • Rời khỏi chiến trường.

Nếu kỳ sĩ không nhận hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ này sau mỗi trận đấu thì sẽ nhận được ít phần thưởng.

Chu NPC Khương Thượng

Tọa độ: Tiền doanh phe Chu.

Chức năng:

 • Nhận nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công của phe Chu.
 • Hoàn thành nhanh nhiệm vụ: 01 tiền Đồng.
 • Xem tình hình chiến trường.
 • Xem tích lũy cá nhân.
 • Rời khỏi chiến trường.

Nếu kỳ sĩ không nhận hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ này sau mỗi trận đấu thì sẽ nhận được ít phần thưởng.

Chi tiết nhiệm vụ

Ngoài ra, khi tiếp nhận Vị Quốc Lập Công, sẽ ngẫu nhiên nhận được các nhiệm vụ như bên dưới. Ở trận này chưa hoàn thành có thể đợi trận sau để tiếp tục hoàn thành.

Tên nhiệm vụ Phe Thương Phe Chu
Hạ Quân Tiên Phong Nhận nhiệm vụ tại NPC Văn Trọng Nhận nhiệm vụ tại NPC Khương Thượng
Phải tiêu diệt nhân vật phe Chu Phải tiêu diệt nhân vật phe Thương
Trả nhiệm vụ tại NPC Văn Trọng hoàn thành nhiệm vụ Trả nhiệm vụ tại NPC Khương Thượng hoàn thành nhiệm vụ
Cướp Cờ Nhận nhiệm vụ tại NPC Văn Trọng Nhận nhiệm vụ tại NPC Khương Thượng
Cướp Cờ của đối thủ Cướp Cờ của đối thủ
Trả nhiệm vụ tại NPC Văn Trọng để hoàn thành nhiệm vụ Trả nhiệm vụ tại NPC Khương Thượng để hoàn thành nhiệm vụ
Phá Hủy Vật Tổ (tổ đội hoàn thành cũng được) Nhận nhiệm vụ tại NPC Văn Trọng Nhận nhiệm vụ tại NPC Khương Thượng.
Phá hủy Vật Tổ của đối thủ Phá hủy Vật Tổ của đối thủ
Trả nhiệm vụ tại NPC Văn Trọng để hoàn thành nhiệm vụ Trả nhiệm vụ tại NPC Khương Thượng để hoàn thành nhiệm vụ

Tùy vào đẳng cấp chiến trường mà số lượng yêu cầu của nhiệm vụ sẽ khác nhau:

Cấp (<) Hạ Quân tiên phong Cướp cờ Phá vật tổ
10 3 3 1
20 5 5 2
30 7 7 3
40 9 9 4
50 11 11 5
60 13 13 6
70 15 15 7
80 17 17 8
90 19 19 9
100 21 21 10
110 23 23 11
120 25 25 12
 • Xác định thắng - thua:
  • Nếu số lượng kỳ sĩ mỗi bên < 15, trận đấu sẽ không diễn ra và 2 phe không nhận được phần thưởng.
  • Nếu số lượng kỳ sĩ 1 bên < 15, trận đấu sẽ không diễn ra và 2 phe không nhận được phần thưởng.
  • Kết thúc trận đấu phe nào có điểm tích lũy cao hơn phe đó sẽ dành chiến thắng.
  • Kết thúc trận đấu, nếu 2 phe cùng điểm tích lũy 2 phe sẽ hòa

 

Kết Quả

Quy tắc xác định thắng thua

 • Nếu số lượng kỳ sĩ mỗi bên < 15, trận đấu sẽ không diễn ra và 02 phe không nhận được phần thưởng.
 • Trong 45 phút thi đấu, phe nào có 3 NPC Tướng Lĩnh tồn tại đồng thời trong cùng 01 thời điểm thì được tính thắng tuyệt đối và kết thúc trận đấu.
 • Trường hợp còn lại: xét phe nào có nhiều NPC Tướng lĩnh là phe thắng chung cuộc.
 • Trường hợp cả 2 phe có cùng số NPC Tướng lĩnh thì xét điểm tích lũy, phe nào có nhiều điểm tích lũy hơn là phe thắng chung cuộc.
 • Nếu điểm tích lũy bằng nhau thì sẽ dựa phe nào tiêu diệt NPC Nguyên Soái Chiến Trường đầu tiên là phe chiến thắng.
 • Cuối cùng, nếu không phân định được thắng thua bằng các điều kiện trên thì hệ thống chọn ngẫu nhiên đội thắng.

Quy tắc tính điểm tích lũy

Điểm cá nhân
Hành động Điểm nhận được
Hạ nhân vật đối phương + 02 điểm tích lũy
Hạ 01 Nguyên Soái Chiến Trường + 100 điểm tích lũy
Hạ 01 Tướng Lĩnh phe khác + 50 điểm tích lũy
Hoàn thành 01 nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công + 10 điểm tích lũy
Tử thương trong chiến trường Thương Chu - 01 điểm tích lũy

Lưu ý

 • Mỗi nhân vật có thể nhận tối đa 1.000 điểm tích lũy/trận.
Điểm phe

Điểm phe dùng để xét chiến thắng Thương - Chu khi Tướng Lĩnh 02 phe bằng nhau.

Hành động Điểm tích lũy nhận được
Hạ nhân vật đối phương 02 điểm tích lũy
Hạ 01 Nguyên Soái Chiến Trường 100 điểm tích lũy
Hạ 01 Tướng Lĩnh phe khác 30 điểm tích lũy

 

Phần thưởng

Phần thưởng phe thắng

Xếp loại Phần thưởng NPC nhận thưởng Ghi chú
Thắng trận và đã hoàn thành nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công Mỗi nhân vật nhận 2.000.000 điểm kinh nghiệm

Phe Chu: Võ Vương ở Tây Kỳ 159/189.

Phe Thương: Trụ Vương ở Triều Ca 237/180.

Có thể dùng Thương Chu Lệnh các cấp để tăng điểm kinh nghiệm

Thắng trận và chưa hoàn thành nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công Mỗi nhân vật nhận 1.000.000 điểm kinh nghiệm

Phần thưởng phe thua

Xếp loại Phần thưởng NPC nhận thưởng Ghi chú
Thua trận và đã hoàn thành nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công Mỗi nhân vật nhận 1.500.000 điểm kinh nghiệm

Phe Chu: Võ Vương ở Tây Kỳ 159/189.

Phe Thương: Trụ Vương ở Triều Ca 237/180.

Có thể dùng Thương Chu Lệnh các cấp để tăng điểm kinh nghiệm

Thua trận và chưa hoàn thành nhiệm vụ Vị Quốc Lập Công Mỗi nhân vật nhận 700.000 điểm kinh nghiệm

 

Phần thưởng mỗi trận

Xếp loại Phần thưởng/nhân vật
Đội thắng và chưa hoàn thành nhiệm vụ Vị quốc lập công nào trong trận  Đẳng cấp *700*2
Đội thắng và đã hoàn thành nhiệm vụ Vị quốc lập công nào trong trận  Đẳng cấp *700*2
2 điểm danh vọng chiến trường
Đội thua/hòa và chưa hoàn thành nhiệm vụ Vị quốc lập công nào trong trận  Đẳng cấp *700
Đội thua/hòa và đã hoàn thành nhiệm vụ Vị quốc lập công nào trong trận  Đẳng cấp *700
1 điểm danh vọng chiến trường

Khi đẳng cấp chiến trường <=21, thì danh vọng chiến trường MAX chỉ có 10. Khi đẳng cấp chiến trường 22, MAX danh vọng mới tăng lên 20

Đẳng cấp chiến trường

Level Thương Chu Số nhiệm vụ Vị quốc lập công cần
để lên cấp
Danh vọng
chiến trường
0 0 10
1 4
2 8
3 12
4 16
5 20
6 24
7 28
8 32
9 36
10 40
11 44
12 48
13 52
14 56
15 60
16 64
17 68
18 72
19 76
20 80
21 84 10
22 88 20
23 92 30
24 96 40
25 100 50
26 104 60
27 108 70
28 112 80
29 116 90
30 120 100
31 124 110
32 128 120
33 132 130
34 136 140
35 140 150
36 144 160
37 148 170
38 152 180
39 156 190
40 160 200
41 164 210
42 168 220
43 172 230
44 176 240
45 180 250
46 184 260
47 188 270
48 192 280
49 196 290
50 200 300
51 204 310
52 208 320
53 212 330
54 216 340
55 220 350
56 224 360
57 228 370
58 232 380
59 236 390
60 240 400
61 244 410
62 248 420
63 252 430
64 256 440
65 260 450
66 264 460
67 268 470
68 272 480
69 276 490
70 280 500
71 284 510
72 288 520
73 292 530
74 296 540
75 300 550
76 304 560
77 308 570
78 312 580
79 316 590
80 320 600
81 324 610
82 328 620
83 332 630
84 336 640
85 340 650
86 344 660
87 348 670
88 352 680
89 356 690
90 360 700
91 364 710
92 368 720
93 372 730
94 376 740
95 380 750
96 384 760
97 388 770
98 392 780
99 396 790
100 400 800
101 404 810
102 408 820
103 412 830
104 416 840
105 420 850
106 424 860
107 428 870
108 432 880
109 436 890
110 440 900
111 444 910
112 448 920
113 452 930
114 456 940
115 460 950
116 464 960
117 468 970
118 472 980
119 476 990
120 480 1000

Phần thưởng khi đổi danh vọng chiến trường

Lưu ý:
 • Trang Bị Lục: Chỉ đổi được áo và phi phong theo hệ phái nhân vật.
 • Khi tiến hành nhấp vào mục phần thưởng hệ thống sẽ lập tức trừ điểm danh vọng chiến trường và trao phần thưởng ở mục phần thưởng mà quý kỳ sĩ đã lựa chọn. Quý kỳ sĩ hết sức lưu ý chỉ nhấp vào mục nhận thưởng cần chọn, không nhấp vào các phần thưởng không cần thiết.
Trang bị Cấp
Trang bị lục 4x (nhiệm vụ)
 • Level Thương Chu (cấp 5)
 • Danh vọng chiến trường: 8
Trang bị lục 6x (nhiệm vụ)
 • Level Thương Chu (cấp 15)
 • Danh vọng chiến trường: 10
Trang bị lục 8x (nhiệm vụ)
 • Level Thương Chu (cấp 25)
 • Danh vọng chiến trường: 40
Phúc Hộ Phù (khóa)
 • Level Thương Chu (cấp 35)
 • Danh vọng chiến trường: 20
Trang bị lục 10x (nhiệm vụ)
 • Level Thương Chu (cấp 50)
 • Danh vọng chiến trường: 80
Ngoại Trang có buff (Thương) - 7 ngày
 • Level Thương Chu (cấp 65)
 • Danh vọng chiến trường: 50
Ngoại Trang có buff (Chu) - 7 ngày
 • Level Thương Chu (cấp 65)
 • Danh vọng chiến trường: 50
Ngoại Trang có buff (Thương) -30 ngày
 • Level Thương Chu (cấp 85)
 • Danh vọng chiến trường: 160
Ngoại Trang có buff (Chu) - 30 ngày
 • Level Thương Chu (cấp 85)
 • Danh vọng chiến trường: 160
Huyết Hóa Châu
 • Level Thương Chu (cấp 75)
 • Danh vọng chiến trường: 10
Thiên Tiên Thảo
 • Level Thương Chu (cấp 75)
 • Danh vọng chiến trường: 10
Ấn Thương (nhiệm vụ)
 • Level Thương Chu (cấp 100)
 • Danh vọng chiến trường: 300
Ấn Chu (nhiệm vụ)
 • Level Thương Chu (cấp 100)
 • Danh vọng chiến trường: 300
Càn Khôn Tán (nhiệm vụ)
 • Level Thương Chu (cấp 110)
 • Danh vọng chiến trường: 40
Lệnh bài Pet Lý Tịnh - khóa (Bậc 6) (nhiệm vụ)
 • Level Thương Chu (cấp 120)
 • Danh vọng chiến trường: 500
Pháp Bảo Càn Khôn Bát Quái (vĩnh viễn) (nhiệm vụ)
 • Level Thương Chu (cấp 120)
 • Danh vọng chiến trường: 1000

Đổi Giấy Chứng Nhận Thương Chu

Kỳ sĩ có thể đến gặp NPC Trụ Vương hoặc Võ Vương, sử dụng điểm tích lũy cá nhân để đổi những phần thưởng hấp dẫn.

Điều kiện Phần thưởng
50 điểm tích lũy 01 Giấy Chứng Nhận Thương Chu
30 Giấy Chứng Nhận Thương Chu

Chọn 01 trong 03 phần thưởng sau:

 • Áo Tinh Quân Tiên cấp 1 thăng cấp 03 (07 ngày).
 • Giày Tinh Quân Tiên cấp 1 thăng cấp 03 (07 ngày).
 • Chân Tinh Quân Tiên cấp 1 thăng cấp 03 (07 ngày).
50 Giấy Chứng Nhận Thương Chu

Chọn 01 trong 03 phần thưởng sau:

 • Áo Tinh Quân Tiên cấp 1 thăng cấp 06 (07 ngày).
 • Giày Tinh Quân Tiên cấp 1 thăng cấp 06 (07 ngày).
 • Chân Tinh Quân Tiên cấp 1 thăng cấp 06 (07 ngày).
70 Giấy Chứng Nhận Thương Chu

Chọn 01 trong 03 phần thưởng sau:

 • Áo Tinh Quân Tiên cấp 1 thăng cấp 09 (07 ngày).
 • Giày Tinh Quân Tiên cấp 1 thăng cấp 09 (07 ngày).
 • Chân Tinh Quân Tiên cấp 1 thăng cấp 09 (07 ngày).
200 Giấy Chứng Nhận Thương Chu
 • Thành công: Tinh Quân Chi Bảo.
 • Thất bại: 150 Giấy Chứng Nhận Thương Chu.

Phong Thần Chính Tông kính bút!