Tính năng khai khoáng Thanh Đồng Sơn Phong Thần Chính Tông

28-05-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Tính năng khai khoáng tại Thợ Đồng Diêu Trì

Điều kiện thực hiện

Để khai khoáng các loại khoáng thạch, kỳ nhân dị sĩ cần phải hội đủ các điều kiện sau:

  • Học được kỹ năng Bàn Cổ Khai Thiên
  • Sở hữu Cuốc mỏ chim

Kỹ năng Bàn Cổ Khai Thiên

Có 2 cách để học được kỹ năng này:

  • Cách 1: Hoàn thành nhiệm vụ gia nhập môn phái sẽ được sách kỹ năng Bàn Cổ Khai Thiên
  • Cách 2: Đóng sách kỹ năng này tại Võ sư Triều Ca hoặc Tây Kỳ

Cuốc mỏ chim

Tam Giới kỳ sĩ hãy đến gặp NPC Thợ Đồng ở Diêu Trì hay Phong Thần Đài để mua Cuốc Chim dùng để khai khoáng.

Quy trình khai khoáng

Bước 1: Đến Thợ Đồng tại Diêu Trì hoặc Phong Thần Đài mua Cuốc Chim

Bước 2: Đến Thợ Đồng ở Diêu trì, chọn địa điểm đến Thanh Đồng Sơn

Bước 3: Thay cuốc chim vào ô vũ khí và chọn kỹ năng khai khoáng, nhấp chuột vào hố khoáng thạch Thanh Đồng Khoáng và chờ đợi thành quả của mình.

 


Phong Thần Chính Tông kính bút!