Tính năng Vận Tiêu Phong Thần Chính Tông

20-06-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Vận Lương

Bạn có thích nội dung bài viết này ?

Tương truyền rằng Tiêu Sư Thần Bí có một vật phẩm có giá trị liên thành, muốn mời cao nhân hộ tống đến Triều Ca. Người này hành tung bất định nhưng mỗi ngày vào một thời gian cố định đều chờ người hữu duyên ở Tuyệt Long Lĩnh.

  • Điều kiện nhận nhiệm vụ: Đẳng cấp nhân vật từ 30 trở lên .
  • Thời gian Tiêu Đầu xuất hiện: Từ 19h00 - 19h10 mỗi ngày.

Nhận tiêu

Mỗi ngày vào thời gian nhất định Tiêu Đầu thần bí xuất hiện, nhân vật lên Tuyệt Long Lĩnh tìm Tiêu Đầu để nhận Tiêu Xa. Cùng lúc chỉ có 1 nhân vật có thể tiếp nhận nhiệm vụ này. Nhận nhiệm vụ này không cần phải trả tiền thế chân.

Phong Thần

Chuyển tiêu

Nhân vật nhận tiêu cần phải tránh sự truy đuổi của lục lâm hảo hán, hộ tống thành công Tiêu Xa đến Triều Ca sẽ nhận được phần thưởng.

Phong Thần

Phong Thần

Sau khi vận chuyển đến Triều Ca thành công gặp tiêu sư Triều Ca. Nhân vật sẽ nhận được Ngọc Tỷ và 50 vạn lượng phần thưởng.

Phong Thần

Trả nhiệm vụ

Phong Thần

Phong Thần

Sau khi nhận được Ngọc Tỷ nhân vật có thể đổi Ngọc Tỷ để lấy điểm hưng thịnh cho lãnh địa.

Phong Thần

Phong Thần

Phong Thần

Phần thưởng

Nhân vật chuyển tiêu thành công sẽ nhận được:

  • 10 điểm danh vọng.
  • 50 vạn lượng.
  • Nhận được vật phẩm cao cấp - Ngọc Tỷ theo tỷ lệ nhất định.
Công dụng của Ngọc Tỷ

Đem Ngọc Tỷ đến Tiêu Đầu ở Tây Kỳ, nhân vật có thể nhận được 100 - 500 điểm Nhân khí và Sách Chư Hầu theo tỷ lệ nhất định.


Phong Thần Chính Tông kính bút!