Nhiệm Vụ Nhập Hồn Phong Thần Chính Tông

28-05-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Nhập Hồn

Chiến Thần Thượng Cổ nắm trong tay khả năng có thể biến hóa vạn vật, chỉ cần tiêu diệt hắn thì có thể nắm trong tay thiên binh vạn mã, xưng bá tam giới.

Giới thiệu Nhập Hồn

 • Yêu cầu cấp độ: Đẳng cấp 49 trở lên
 • Loại nhiệm vụ: Nhiệm vụ tuần hoàn, làm được mỗi ngày.
 • Ngày x2 điểm kinh nghiệm: Không có
 • Vật phẩm nhận được: Trang bị Lục 60 (Nón, Đai, Chân)

Cách thức tham gia

Hình ảnh Ghi chú

Bước 1: Gặp Long Cát tại Diêu Trì (218:188) để nhận nhiệm vụ Nhập Hồn.

Bước 2: Đối thoại với Long Cát để nhận nhiệm vụ Nhập Hồn

Bước 3: Sau khi nhận nhiệm vụ thì hệ thống sẽ yêu cầu tìm một số vật phẩm trong game gồm: Trang bị trắng 60 (nón, đai, chân), 20 thủy hồn, 20 hỏa linh, 20 phong lệ, 20 địa tâm, 1 liễu mộc.

Lưu ý: Nếu nhập hồn thành công thì sẽ có Vật Phẩm Được Nhập Hồn (như bước 5), nếu nhập hồn thất bại sẽ mất hết vật phẩm và tìm vật phẩm để tiếp tục nhập hồn.

Bước 4: Sau khi chọn nhập linh hồn vào trang bị trắng, hệ thống sẽ yêu cầu tìm Manh Mối tại một bản đồ bất kỳ để đối thoại

Bước 5: Mang theo vật phẩm đã nhập hồn đến địa điểm Manh Mối mà hệ thống yêu cầu

 

Bước 6: Đối thoại với Manh Mối

Bước 7: Sauk hi đối thoại xong, hệ thống sẽ di chuyển nhân vật sang chỗ Chiến Thần Thượng Cổ

Bước 8: Đối thoại với Chiến Thần Thượng Cổ để tiến hành khiêu chiến.

Bước 9: Tiêu diệt Chiến Thần Thượng Cổ

Bước 10: Khi tiêu diệt xong Chiến Thần Thượng Cổ, nếu may mắn sẽ nhận được Trang Bị Lục, nếu không may mắn sẽ nhận được trang bị trắng giống như trang bị được nhập hồn, đồng thời điểm may mắn được tăng cao.

Phần thưởng

 • Tùy theo đẳng cấp của người chơi mà nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng với đẳng cấp khi nhập hồn thành công.

Lưu ý

 • Mỗi ngày người chơi có thể nhận được 20 lần nhiệm vụ Nhập Hồn
 • Hệ thống sẽ cho phép thực hiện 1 lần miễn phí.
 • Muốn thực hiện 19 lần còn lại, cần sử dụng Linh Hồn Kỳ hoặc 2 tiền đồng.
 • Nhân vật mỗi lần đối thoại với Manh Mối sẽ tăng điểm may mắn lên cao.
 • Điểm may mắn sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ rơi trang bị lục khi nhân vật đánh bại Tinh Cang Chiến Hồn nhưng không nhận được trang bị lục.
 • Nếu nhận được trang bị lục thì điểm may mắn sẽ trở về 0.
 • Vật phẩm tinh cang chiến hồn (trang bị đã được nhập hồn) khi rơi dưới đất sẽ biến mất.

Mẹo nhỏ chơi game

 • Người chơi có thể nhấn F11 để xem thông tin nhiệm vụ đang làm và xem mục Bảo Điển để biết những nhiệm vụ có thể làm.
 • Người chơi có thể nhân F1 để xem các nhiệm vụ ở cấp tiếp theo.
 • Hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ thì điểm kinh nghiệm và phần thưởng nhận được sẽ càng nhiều (Bật F11 mục Điển Danh của Bảo Điển )

Tọa độ Manh Mối

Vật phẩm Ghi chú
 • Vị trí: Tây Côn Lôn ( 202:201)
 • Vị trí: Hiên Viên Động Tầng 1 (202:175)
 • Vị trí: Ngọc Tuyền Băng Xuyên (225:182)
 • Vị trí: Bắc Hải (234:171)
 • Vị trí: Ải Tam Sơn (172:217)

Vật phẩm liên quan

Vật phẩm Ghi chú

Trang Bị Trắng cấp 60
 • Nguồn gốc: Mua tại NPC Tạp Hóa Thương tại Diêu Trì

Địa Tâm
 • Nguồn gốc: Nhận nhiệm vụ Tứ Tượng tại NPC Thủ Khố tại Triều Ca hoặc Tây Kỳ (nhiệm vụ tìm Địa Tâm)
 • Vị trí: Các bản đồ Sa Mạc

Thủy Hồn
 • Nguồn gốc: Nhận nhiệm vụ Tứ Tượng tại NPC Thủ Khố tại Triều Ca hoặc Tây Kỳ (nhiệm vụ tìm Thủy Hồn)
 • Vị trí: Các bản đồ Đông Hải

Hỏa Linh
 • Nguồn gốc: Nhận nhiệm vụ Tứ Tượng tại NPC Thủ Khố tại Triều Ca hoặc Tây Kỳ (nhiệm vụ tìm Hỏa Linh)
 • Vị trí: Các bản đồ Hiên Viên

Phong Lệ
 • Nguồn gốc: Nhận nhiệm vụ Tứ Tượng tại NPC Thủ Khố tại Triều Ca hoặc Tây Kỳ (nhiệm vụ tìm Phong Lệ)
 • Vị trí: Các bản đồ Băng Xuyên

Đồng Thau
 • Nguồn gốc: Đào Khoáng tại bản đồ Thanh Đồng Sơn
 • Vị trí Thanh Đồng Sơn: đến NPC Thợ Đồng tại Diêu Trì để vào Thanh Đồng Sơn (cấp 60 mới có thể vào)

Liễu Mộc
 • Nguồn gốc: Hoàn thành nhiệm vụ Thu Thập tại NPC Thủ Khố tại Tân Thủ Thôn có cơ hội nhận được.

Phong Thần Chính Tông kính bút!