Nhiệm vụ Triều Ca Phong Thần Chính Tông

20-06-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Hướng dẫn nhiệm vụ tại Triều Ca gồm: Minh Chu Ám Đầu, Yên Phúc, Tứ Tượng Đồng Quy

Minh Chu Ám Đầu

(Yêu cầu: cấp 43 - có thể lặp lại)

Phần thưởng: 5000 lượng, may mắn sẽ nhận được viên Hồng Bảo Thạch

Bước 1: Tại Triều Ca gặp con bạc (204.196) đòi mượn tiền. Khi người chơi không cho mượn, hắn bảo sẽ mang Định Hải Bảo Châu gia truyền cầm cố để lấy tiền; nếu cho mượn, bạn bị mất 100 lượng.

Bước 2: Người chơi tò mò về chuyện Định Hải Bảo Châu liền đến chủ tiệm cầm đồ (209.198) hỏi thử, chủ tiệm bảo viên đó là giả bèn tặng cho bạn một viên, bạn phát hiện viên bảo châu do mất linh lực mới trở nên đen mờ, chỉ còn cách đến Phong Thần Đài tìm Đồ Thư Quán khôi phục linh lực của Thần Châu.

Bước 3: Đồ Thư Quán (Võ Sư) bảo người chơi tìm Cù Lưu Tôn (206.197) và để khôi phục linh lực bảo châu cần có máu của 3 loài cá lạ.

Bước 4: Lần lượt giết Chúc Ngư (225.207), Thố Ngư (222.179), Thể Ngư (204.177) đem 3 loại ngư huyết, 3 pha sơn thạch và 10 đồng thau về cho Cù Lưu Tôn nhận phần thưởng ngân lượng.

Bước 5: Cù Lưu Tôn còn dặn dò người chơi tìm những viên bảo châu khác ở chủ tiệm cầm đồ và ngư huyết để ông ta khôi phục linh lực. Mỗi viên như vậy người chơi sẽ nhận được phần thưởng 5000 lượng, may mắn hơn có thể nhận được viên Hồng Bảo Thạch. .(nhiệm vụ có thể lập lại)

Yên Phúc

(Yêu cầu: Cấp 23)

Phần thưởng: 5000 lượng hoặc giảm điểm danh vọng.

Bước 1: Tại Triều Ca người chơi gặp Tống Dị Nhân(191.189), anh ta nhờ xem dùm tấm phù mới nhặt được, người chơi phát hiện tấm phù này có thể là tấm quẻ tượng đại phú quý, Tống Dị Nhân bèn nhờ người chơi đến Thầy tướng số xem thử.

Bước 2: Đến gặp Thầy tướng số (214.195) giải quẻ tượng, ông xác nhận tấm quẻ này là đại phú quý.

Bước 3: Lòng tham nổi lên, người chơi do dự: Nói sự thật cho Tống Dị Nhân hay bỏ ra 300 lượng mua lại tấm quẻ đại phú quý này?

Bước 4: Chọn nói cho Tống Dị Nhân về chuyện quẻ đại phú quý sẽ nhận được 5000 lượng. Chọn mua tấm phù bạn sẽ bị thầy tướng số đuổi đi và trừ một ít điểm danh vọng.

Tứ Tượng Đồng Quy

(Yêu cầu: cấp 31 - Có thể lập lại)

Thu thập đủ 10 cái nhận được phần thưởng: 5 điểm danh vọng và 1200 lượng, may mắn nhận được trang bị xanh lục cấp 40 hoặc pháp bảo cấp 30.

Thủ Khố ngẫu nhiên bảo người chơi đi tìm 4 loại nguyên liệu gồm: Địa Tâm, Hỏa Linh, Thủy Hồn, Phong Lệ, thu thập đủ 10 cái có thể nhận 5 điểm danh vọng và 1200 lượng, may mắn nhận được trang bị xanh lục cấp 40 hoặc pháp bảo cấp 30.


Phong Thần Chính Tông kính bút!