Nhiệm vụ Tây Kỳ Phong Thần Chính Tông

20-06-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Hướng dẫn làm Nhiệm vụ tại Tây Kỳ

Trùng mộc

(Đẳng cấp yêu cầu 19)

Đến Tây Kỳ gặp Người Tây Vực(185.192), đưa cho ông ta 3 nhánh liễu mộc + 1 thú cưỡi trắng và bá lạc nhãn cùng cấp sẽ tiến hành biến đổi thành thú cưỡi xanh.

Thiên Ngoại Phi Tiên

(Đẳng cấp yêu cầu 39)

Phần thưởng: Mở chức năng hợp thành vật cưỡi

Bước 1: Đến Tây Kỳ gặp Người Tây Vực (185,192), ông ta muốn đem một số đặc sản Trung Hoa về nhưng hành lý có hạn cho nên chỉ có thể đem được đặc sản nhỏ nhất mà lại có giá trị.

Bước 2: Nhân vật đến tìm Thầy tướng số(174.188) hỏi xem vật nào trên thế gian vừa nhỏ lại vừa giá trị. Thầy tướng số nhận 1000 lượng nói vật phù hợp với điều kiện trên chỉ có mảnh Băng Tinh, Thầy tướng số đưa cho bạn một Bác Lạc nhãn cấp 1 (vật phẩm hợp thành thú cưỡi) và khuyên bạn nên đến Xi Vưu mộ hỏi Cao Minh(206.198).

Bước 3: Tìm Cao Minh hỏi vị trí của Băng Tinh, Cao Minh nói ra Băng Tinh đang ở trong sa mạc, có 4 con Trư Tinh lúc đang xem mưa sao băng nhặt được. Chỉ cần tiêu diệt chúng nhận được mảnh Băng Tinh.

Bước 4: Giết Trư Tinh(187,186) (183,192) (183,188) (187,189), nhận được mảnh Băng Tinh  đem về cho Người Tây Vực, có thể mở chức năng hợp thành vật cưỡi.

Bước 5: Sau khi hợp thành vật cưỡi, nếu nhân vật còn muốn hợp thành vật cưỡi có thể tiếp tục đi tìm một mảnh Băng Tinh.

Họa Địa Vi Lao

(Đẳng cấp yêu cầu 57)

Phần thưởng: 3 Hồng Thủy Tinh và 500 điểm kinh nghiệm.

Bước 1: Đến Tây Kỳ tìm Tiểu Bảo(182,194). Tiểu Bảo nói Thúc thúc đứng trong vòng Bạch Khuyên đó suốt ngày không nói mà chỉ khóc, có lẽ chỉ có đem theo Huyên Thảo chú ấy mới chịu nói chuyện với bạn.

Bước 2: Ông lão hái thuốc sẽ bảo bạn đến Thủ Dương sơn tiêu diệt Cự Thạch(151.175) (134.185) (134.204) có thể lấy được Huyên Thảo 

Bước 3: Nhận được Huyên thảo đối thoại với Võ Cát(181.195), biết được y rất muốn về thăm mẹ nhưng chưa được nên nhờ bạn tìm Xích Tinh Tử(213.197) nghĩ cách.

Bước 4: Xích Tinh Tử nói muốn cứu Võ Cát cần 1 cây Liễu Mộc, 1 tấm Côn Lôn kính, 2 ngọc Bất Diệt Thần Đăng. Làm nhiệm vụ Tân Thủ thôn nhận được Liễu Mộc, tiêu diệt Thi Thú(212.211) (196.213) (190.219) ở tầng 2 Bích Du cung; nhận được Côn Lôn kính, đến Xi Vưu mộ tìm Cao Giác (205.197) mua, 1 cây 5000 lượng.

Bước 5: Sau khi có đủ vật phẩm đến đối thoại với Xích Tinh Tử, sau đó đi Tây Kỳ tìm Võ Cát (181,195), Liễu Cát nhận Côn Lôn kính và để Liễu Mộc đứng phạt thay y.

Bước 6: Quay về tìm Xích Tinh Tử, biết được Võ Cát đã quay về thăm mẹ hiện đã tiếp tục ngồi lao. Còn thừa lại 1 cây đèn đưa cho nhân vật và thưởng 1 - 3 viên Hồng Thủy tinh.

Bước 7: Lại quay về Tây Kỳ gặp Võ Cát, y lại muốn về nhà. Cuối cùng có thể lặp lại nhiệm vụ này (nhiệm vụ có thể thực hiện được nhiều lần).

Thiên Cương Tinh Quy Vị

(Đẳng cấp yêu cầu 59)

Phần thưởng: 108 Điểm danh vọng, Bá Lạc Nhãn cấp 9 hoặc thú cưỡi cấp 50 và 40000 điểm kinh nghiệm

Bước 1: Dương Tiễn(165,185) nhờ bạn thu thập 36 viên Thiên Cương Ma Tinh của Phong Thần bảng, nếu bạn đồng ý có thể nhận được Bách Linh Phướn.

Bước 2: Ra ngoài Tân Thủ thôn tìm Thiên Cương Phong Ấn tháp, sử dụng Bách Linh Phướn mở Thiên Cương Phong Ấn tháp, tùy theo địa đồ sẽ phóng ra 1 viên Thiên Cương Tinh và Bách Linh Phướn cũng mất phong ấn.

Bước 3: Tiêu diệt Thiên Cương Tinh nhận được Thiên Cương Chân Khí của Thiên Cương Tinh. Nếu không có được Thiên Cương Chân Khí có thể tìm Dương Tiển trả lại Bách Linh Phướn xóa bỏ nhiệm vụ.

Bước 4: Đem Thiên Cương Chân Khí về cho Dương Tiễn nhận được 1 điểm danh vọng. Nếu hoàn thành thu thập 36 loại Ma Tinh nhận được 1 Bá Lạc Nhãn cấp 9 hoặc thú cưỡi cấp 50, điểm kinh nghiệm tăng 40000, danh vọng 108 điểm.

Nhân Chi Tương Tử (Phu Thê)

(Đẳng cấp yêu cầu 27)

Phần thưởng: Nhận được 20 điểm sức lực và 5000 điểm kinh nghiệm.

Bước 1: Bạn đến Tây Kỳ tìm Nhậm đại ca(170.195) và Nhậm đại tẩu (170.195). Nhậm đại ca đã nhiễm bệnh nặng, sắp qua đời. Nhậm đại tẩu xin bạn giúp hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Nhậm đại ca: thấy được 2 con Phi Thử và Ngọc Nữ

Bước 2: Bạn đến tìm Dương Tiễn(165.185) nhờ giúp, Dương Tiễn đưa bạn 3 tấm biến thân phù và chỉ bạn cách dùng.

Bước 3: Hoàn thành nhiệm vụ, bạn nhận được 20 điểm sức lực và 5000 điểm kinh nghiệm

Tứ Tượng Đồng Quy

(Đẳng cấp yêu cầu 31)

Phần thưởng:

  • 5 điểm danh vọng
  • 1200 lượng
  • 1 trang bị màu Lục cấp 40
  • Pháp bảo cấp 30

Thủ khố yêu cầu bạn thu thập 4 loại nguyên liệu Địa Tâm, Hỏa Hồn, Phong Lệ, Thủy Hồn mỗi loại 10 cái. Thu thập đủ nhận được 5 điểm danh vọng và 1200 lượng ngoài ra còn có cơ hội nhận được 1 trang bị màu Lục cấp 40 theo tỷ lệ nhất định hoặc Pháp bảo cấp 30.


Phong Thần Chính Tông kính bút!