Hướng dẫn Thao Tác Tân Thủ Phong Thần Chính Tông

18-07-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Hướng dẫn lên cấp nhanh đến quý kỳ sĩ. Trước khi bắt đầu con đường phiêu lưu tam giới, sau khi tạo nhân vật xong, quý kỳ sĩ vui lòng nhấn F1, hệ thống các phím tắt cơ bản cùng những thông tin hữu ích sẽ hiện ra để giúp quý kỳ sĩ thuận lợi hơn trong việc tham gia game.

Hệ thống phím tắt cơ bản

Phím tắt Mô tả
F1 Hệ thống nhiệm vụ ở từng cấp nhân giới/tiên ma. Để xem cấp tiếp theo sẽ có nhiệm vụ gì thì nhấn F1.
F2 Kỳ Trân Các - bán vật phẩm hỗ trợ người chơi
F3 Mở thông tin nhân vật
F4 Mở rương hành trang
F5 Mở bảng kỹ năng của nhân vật
F6 Mở bảng hảo hữu/sư đồ/phu thê/kẻ thù/danh sách đen
F7 Hiển thị tên
F8 Hiển thị máu
F9 Mở các chế độ pk trong game
F10 Mở lãnh địa
F11 Mở nhật ký nhiệm vụ - xem nhân vật đang làm tới bước nào
1,2,3,4 Sử dụng nhanh vật phẩm ( máu, mana…)
R Lên/Xuống thú cưỡi
T Tắt mở chức năng giao dịch
V Ngồi/Đứng
Tab Tắt/Mở bản đồ nhỏ
G Tổ đội
Print Screen Chụp hình
Del Xóa tin tức
Esc Hệ thống
Q,W,E,A,S,D,Z,X,C Chuyển đổi nhanh các kỹ năng hiện tại
Ấn giữ Alt Hiện tên vật phẩm
Ctr + H Giao diện chính
Alt + Q Quay lại giao diện đăng nhập
Alt + chuột phải Mở biểu tượng cảm xúc
Ctr + chuột trái Xem đối phương bày bán
Shift + chuột trái Tách vật phẩm
Ctr + chuột phải Mở các mục lựa chọn trên đối phương
Insert Chuyển đổi tin chat hiển thị
PageUp/PageDown Chuyển đổi các kênh chat
Alt + A Mở tự đánh chuột trái
Alt + S Mở tự đánh chuột phải
Alt + D Đánh tại chỗ

Hướng dẫn cấp 1 đến cấp 100

Hướng dẫn cơ bản lên cấp từ cấp 1 đến cấp 100. Đây chỉ là thộng tin cơ bản, trong quá trình tham gia trải nghiệm game sẽ còn nhiều tính năng hoặc mẹo để có thể lên cấp nhanh, quý kỳ sĩ có thể từng bước trải nghiệm game để hiểu hơn về hệ thống nhiệm vụ/tính năng của game Phong Thần.

 • Cấp 1: Gặp NPC Tạp Hóa Thương để nhận nhiệm vụ Mao Lưu
 • Cấp 3: Tiến hành bật F2 mua vật phẩm Tiểu Thiên Hương Tục Mệnh Lộ, Dao Trảm Tán, Dao Tinh Tán và ra các bản đồ tân thủ train quái đến cấp 10
 • Cấp 10: Đến các NPC trong bản đồ Tân Thủ Thôn làm nhiệm vụ, sau khi hoàn thành hết các nhiệm vụ trong tân thủ thôn, quý kỳ sĩ có thể bật F1 để làm các nhiệm vụ chính tuyến/phụ tuyến để lên cấp 16.
 • Cấp 16: Gặp NPC Tạp Hóa nhận nhiệm vụ Giáo Huấn
 • Từ cấp 16 - 20: Người chơi có thể bật F1 để làm nhiệm vụ chủ tuyến, phụ tuyến hoặc ra bản đồ Mạnh Tân và tổ đội với các kỳ sĩ khác để train quái.
 • Cấp 20: Đến bản đồ Tây Kỳ hoặc Triều Ca gặp NPC Nhà Chiêm Tinh để quay 12 vòng càn khôn luân. Lúc đó có thể lên được cấp 24-25 tùy theo sự may mắn lúc quay.
 • Cấp 24: Tiếp tục bật F1 làm nhiệm vụ chính tuyến/phụ tuyến/ train quái ở bản đồ Mạnh Tân hoặc nhiệm vụ Giáo Huấn để lên cấp 25.
 • Cấp 25: Đến bản đồ Tây Kỳ hoặc Triều Ca gặp NPC Thương Điếm để nhận nhiệm vụ Bào Thương. Quý kỳ sĩ nên nhận Tu Luyện Nhân Đôi và làm max 7 lần để lên cấp 29.
 • Cấp 29: Tiếp tục bật F1 làm nhiệm vụ chính tuyến/phụ tuyến/ train quái ở bản đồ Hoang Mạc hoặc nhiệm vụ Giáo Huấn để lên cấp 30. Có thể bật F1 để xem nhiệm vụ chủ tuyến cấp 25.
 • Cấp 30: Đến bản đồ Triều Ca gặp NPC Hoàng Thiên Hóa để nhận nhiệm vụ Thám Quân. Quý kỳ sĩ nên nhận Tu Luyện Nhân Đôi và làm max 4 lần để lên cấp 34. Có thể sử dụng các loại Phù di chuyển tại Kỳ Trân Các để hoàn thành nhanh nhiệm vụ này.
 • Cấp 34: Đến bản đồ Triều Ca gặp NPC Thiên Hùng để nhận nhiệm vụ Vạn Tiên Trận.
 • Cấp 35: Bật F1 làm nhiệm vụ chủ tuyến cấp 35
 • Cấp 38: Đến Diêu Trì gặp NPC Nhị Lang Thần, mang theo Liễu Mộc để đổi Hạt Thần Bí, sau đó đến NPC Tỳ Bà tại bản đồ Triều Ca để nhận nhiệm vụ Thiên Thụ. Quý kỳ sĩ nên chọn Mầm Cây Kim Xích để tăng tỉ lệ trưởng thành của hạt thần bí, qua đó độ trưởng thành càng cao thì điểm kinh nghiệm càng nhiều. Làm max 4 lần Thiên Thụ sẽ có thể lên cấp 42.
 • Cấp 40: Đến bản đồ Phong Thần Đài gặp NPC Ân Hồng để làm 4 lần nhiệm vụ Siêu Độ.
 • Cấp 45: Bật F1 làm nhiệm vụ chủ tuyến cấp 45
 • Cấp 50: Đến bản đồ Tây Kỳ gặp NPC Tân Miễn để làm 4 lần nhiệm vụ Đạo Cụ. Từ cấp 50 trở đi, người chơi mỗi ngày có thể làm các nhiệm vụ Xoay Càn Khôn Luân, Thám Quân, Siêu Độ, Vạn Tiên Trận, Thiên Thụ, Đạo Cụ để lên cấp.
 • Cấp 55: Bật F1 làm nhiệm vụ chủ tuyến cấp 55
 • Cấp 56: Đến bản đồ Mạnh Tân gặp NPC Phong Lâm để nhận nhiệm vụ Vận Lương (yêu cầu nhân vật phải vào bang hội).
 • Cấp 65: Bật F1 làm nhiệm vụ chủ tuyến cấp 65. Ở cấp 65 người chơi có thể đến NPC Thầy Tướng Số tại Triều Ca để nhận nhiệm vụ Tứ Tượng Linh Tê
 • Cấp 70: Bật F1 làm nhiệm vụ chủ tuyến cấp 70
 • Cấp 75: Bật F1 làm nhiệm vụ chủ tuyến cấp 75. Ở cấp 75 người chơi có thể đến NPC Ân Giao tại bản đồ Phong Thần Đài để nhận nhiệm vụ Thiên Cương Hồn, tối đa mỗi ngày làm được 4 lần.
 • Cấp 80: Bật F1 làm nhiệm vụ chủ tuyến cấp 80
 • Cấp 85: Bật F1 làm nhiệm vụ chủ tuyến cấp 85. Ở cấp 85 người chơi có thể đến NPC Tinh Quan tại bản đồ Triều Ca để nhận nhiệm vụ Thiên Cống.
 • Cấp 90: Trong thời gian từ 19:30 - 21:30, người chơi có thể đến NPC Hạc Lão Nhân tại bản đồ Đồng Quan ( 187:215) để nhận nhiệm vụ Tuế Hàn
 • Cấp 92: Bật F1 làm nhiệm vụ chủ tuyến cấp 92
 • Cấp 95: Đến bản đồ Tây Kỳ gặp NPC Người Thần Bí để làm nhiệm vụ Tống Tửu
 • Cấp 100: Đến bản đồ Diêu Trì gặp NPC Vân Tiêu Nương Nương để lên Đông Doanh Đảo nhận nhiệm vụ Hấp Hồn Ám Sát


Phong Thần Chính Tông kính bút!