Nhiệm Vụ Thám Quân Phong Thần Chính Tông

20-06-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Triều Ca loạn lạc, vì để trả thù cho mẹ, Hoàng Thiên Hóa cùng cha phản Trụ đầu Chu, thám thính quân tình nhằm trở về Triều Ca giết vua Trụ và Ðắt Kỷ trả thù cho mẹ

Giới thiệu

 • Yêu cầu cấp độ: Đẳng cấp 30 trở lên
 • Loại nhiệm vụ: Nhiệm vụ tuần hoàn, làm được mỗi ngày.
 • Ngày x2 điểm kinh nghiệm: Thứ hai hàng tuần

Cách thức tham gia

Hình ảnh Ghi chú

Bước 1: Người chơi tới gặp Hoàng Thiên Hóa (214,184) ở Triều Ca nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Đối thoại với Hoàng Thiên Hóa để nhận nhiệm vụ Thám Quân.

Bước 3: Hoàng Thiên Hóa nhờ kỳ sĩ đi thu thập tin tức từ các đại phu.

Bước 4: Sau khi nhận nhiệm vụ, Hoàng Thiên Hóa sẽ yêu cầu đến 1 NPC Đại Phu bất kỳ

Bước 5: Đến Đại Phu tại bản đồ mà Hoàng Thiên Hóa yêu cầu để thám thính tin tức

Bước 6: Lấy được tin tức từ đại phu, người chơi quay về báo cho Hoàng Thiên Hóa. Hoàn thành nhiệm vụ

Bước 7: Nhận phần thưởng sau khi hoàn thành xong 3 vòng nhiệm vụ Thám Quân

Phần thưởng

 • Tùy theo đẳng cấp của người chơi mà nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng với đẳng cấp.
 • Nếu may mắn sẽ nhận được thêm Di Ngoại Phù để di chuyển các bản đồ.

Lưu ý

 • Mỗi ngày người chơi có thể nhận được 6 lần nhiệm vụ Thám Quân.

 • Hệ thống sẽ cho phép thực hiện 1 lần miễn phí.

 • Muốn thực hiện 5 lần còn lại, cần sử dụng Thiên Tiên Thủy.

Mẹo nhỏ chơi game

 • Nên lưu rương thủ khố tại Triều Ca để khi phù về sẽ về bản đồ nhận nhiệm vụ.
 • Có thể nhấn F11 để xem thông tin nhiệm vụ đang làm và xem mục Bảo Điển để biết những nhiệm vụ có thể làm.
 • Có thể F1 để xem các nhiệm vụ ở cấp tiếp theo.
 • Hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ thì điểm kinh nghiệm và phần thưởng nhận được sẽ càng nhiều (Bật F11 mục Điển Danh của Bảo Điển )
 • Có thể chọn Tu Luyện Nhân Đôi ở lần làm nhiệm vụ thứ hai trở đi, nhận thêm nhiều điểm kinh nghiệm.
 • Có thể sử dụng các vật phẩm sau đây để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ Thám Quân.
Vật phẩm Ghi chú

Địa Linh
 • Nguồn gốc: Mua tại mục Chuyển tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 3 tiền đồng
 • Chức năng: Phù di chuyển đến Hoang Mạc

Hải Hồn
 • Nguồn gốc: Mua tại mục Chuyển tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 3 tiền đồng
 • Chức năng: Phù di chuyển đến Đông Hải

Liệu Nguyên
 • Nguồn gốc: Mua tại mục Chuyển tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 3 tiền đồng
 • Chức năng: Phù di chuyển đến Hiên Viên

Truy Phong
 • Nguồn gốc: Mua tại mục Chuyển tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 3 tiền đồng
 • Chức năng: Phù di chuyển đến Băng Xuyên

Tật Điện
 • Nguồn gốc: Mua tại mục Chuyển tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 3 tiền đồng
 • Chức năng: Phù di chuyển đến Bích Du Cung

Vạn Tịch
 • Nguồn gốc: Mua tại mục Chuyển tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 3 tiền đồng
 • Chức năng: Phù di chuyển đến Khổn Tiên Cung

Hồi Thành Phù (siêu cấp)
 • Nguồn gốc: Mua tại mục Chuyển tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 3 tiền đồng
 • Chức năng: Phù về thành thị đã lưu rương

Di Ngoại Phù
 • Nguồn gốc: Mua tại mục Chuyển tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 3 tiền đồng
 • Chức năng: Phù di chuyển đến các bản đồ sơ cấp

Phong Thần Chính Tông kính bút!