Nhiệm Vụ Siêu Độ Chiêu Hồn Phong Thần Chính Tông

28-05-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Cõi Tam Giới tồn tại với những linh hồn phiêu phất không nơi nương tựa, một số âm linh lượn lờ phiêu lãng nhũng nhiễu ngày đêm cư dân Tam Giới. Những linh hồn ấy do chưa được siêu độ nên lại càng quấy phá hung tợn. Giờ đây với nhiệm vụ Siêu Độ Linh Hồn các kỳ sĩ sẽ có thể ra tay trấn áp những linh hồn đem lại sự siêu thoát cứu độ cho chúng sinh.

Giới thiệu

  • Yêu cầu cấp độ: Đẳng cấp 40 trở lên
  • Loại nhiệm vụ: Nhiệm vụ tuần hoàn, làm được mỗi ngày.
  • Ngày x2 điểm kinh nghiệm: Thứ tư hàng tuần

Cách thức tham gia

Hình ảnh Ghi chú

Bước 1: Người chơi tới gặp Ân Hồng (214,184) ở Phong Thần Đài nhận nhiệm vụ.

Bước 2: Đối thoại với Ân Hồng để nhận nhiệm vụ Siêu Độ

Bước 4: Đến khu vực Ân Hồng giao nhiệm vụ đánh quái bất kỳ tại bản đồ đều có thể hoàn thành nhiệm vụ (phiên bản mới không cần chiêu hồn phướn)

Bước 7: Nhận phần thưởng sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Có thể tùy chọn nhận thưởng điểm kinh nghiệm hoặc tiền vạn

Phần thưởng

  • Tùy theo đẳng cấp của người chơi mà nhận được điểm kinh nghiệm hoặc tiền vạn tương ứng với đẳng cấp.
  • Nếu may mắn sẽ nhận được thêm các loại phù để di chuyển các bản đồ.

Lưu ý

  • Mỗi ngày người chơi có thể nhận được 6 lần nhiệm vụ
  • Hệ thống sẽ cho phép thực hiện 1 lần miễn phí.
  • Muốn thực hiện 5 lần còn lại, cần sử dụng Tử Kim Hồ Lô
  • Khi nhận thưởng tiền vạn thì nhân vật phải trong trạng thái 3 giờ chơi, nếu nhân vật trong trạng thái mệt mỏi sẽ không nhận được tiền vạn.

Phong Thần Chính Tông kính bút!