Nhiệm Vụ Thiên Cống Phong Thần Chính Tông

18-07-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Thiên Cống không chỉ đơn thuần góp sức giúp đỡ Nữ Oa hoàn thành công trình kiến tạo vững vàng cho Tam Giới, còn là cơ hội thể hiện bản lĩnh kỳ nhân, gánh vác trọng trách cho xứng đáng một người tu chân luyện đạo, cống hiến tài năng để mang lại sự yên bình cho nhân gian.

Giới thiệu Thiên Cống

 • Yêu cầu cấp độ: Đẳng cấp 85 trở lên
 • Loại nhiệm vụ: Nhiệm vụ tuần hoàn, làm được mỗi ngày.
 • Ngày x2 điểm kinh nghiệm: Không có

Cách thức tham gia

Hình ảnh Ghi chú

Bước 1: Gặp Tinh Quan tại Triều Ca (224:190)  để nhận nhiệm vụ Thiên Cống

Bước 2: Đối thoại với Tinh Quan để nhận nhiệm vụ Thiên Cống

Bước 3: Sau khi nhận nhiệm vụ thì hệ thống sẽ yêu cầu tìm một số vật phẩm trong game

Bước 4: Khi có vật phẩm trong game có thể đến NPC Tinh Quan để trả nhiệm vụ

Bước 5: Hoàn thành đủ 5 lần nhiệm vụ để nhận phần thưởng cao hơn

Phần thưởng

 • Tùy theo đẳng cấp mà nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng với đẳng cấp.
 • Nếu may mắn sẽ nhận được thêm trạng thái Chúc phúc của Nữ Oa (dùng để trả nhiệm vụ khi không có vật phẩm cần trả), Hồng Thủy Tinh, Cỏ May Mắn.

Lưu ý

 • Mỗi ngày người chơi có thể nhận được 5 lần nhiệm vụ Thiên Cống
 • Hệ thống sẽ cho phép thực hiện 1 lần miễn phí.
 • Muốn thực hiện 4 lần còn lại, cần sử dụng Nữ Oa Thạch hoặc 4 tiền đồng.
 • Khi nhận được “Chúc Phúc Nữ Oa” trong khoảng thời gian này, bất kỳ lần nhiệm vụ nào của người chơi đều có thể tùy chọn giao nộp vật phẩm cần thiết hoặc sử dụng hiệu ứng chúc phúc để đổi vật phẩm nhiệm vụ yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ.
 • Khi sử dụng hiệu ứng “Chúc Phúc Nữ Oa” hoàn thành nhiệm vụ thì hiệu ứng sẽ biến mất.
 • Không bỏ pháp bảo 2 dòng (có giá trị) trong rương hành trang (F4) để tránh bị khấu trừ khi trả nhiệm vụ.

Mẹo nhỏ chơi game

 • Người chơi có thể nhấn F11 để xem thông tin nhiệm vụ đang làm và xem mục Bảo Điển để biết những nhiệm vụ có thể làm.
 • Người chơi có thể nhân F1 để xem các nhiệm vụ ở cấp tiếp theo.
 • Hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ thì điểm kinh nghiệm và phần thưởng nhận được sẽ càng nhiều. (Bật F11 mục Điển Danh của Bảo Điển)
 • Xem thông tin nhiệm vụ bên trạng thái thông báo phía bên trái của màn hình game.
Hình ảnh Chi tiết


Tha Sơn Thạch
Nguồn gốc: Đổi bằng điểm danh vọng nhân giới tại NPC Xích Tùng Tử


Đại Địa Nhãn
Nguồn gốc: Đánh quái hoặc Boss tại Vạn Tiên Trận Thổ

Hoàn Quan Nhãn
Nguồn gốc: Đánh quái hoặc Boss tại Vạn Tiên Trận Thủy


Liệt Liệm Nhãn
Nguồn gốc: Đánh quái hoặc Boss tại Vạn Tiên Trận Hỏa


Phong Bạo Nhãn
Nguồn gốc: Đánh quái hoặc Boss tại Vạn Tiên Trận Phong


Đồng Thau
Nguồn gốc: Đào Khoáng tại bản đồ Thanh Đồng Sơn
Vị trí Thanh Đồng Sơn: đến NPC Thợ Đồng tại Diêu Trì để vào Thanh Đồng Sơn (cấp 60 mới có thể vào).

Pháp Bảo Cấp 50
Nguồn gốc: Đánh Quái hoặc săn Boss


Pháp Bảo Cấp 70
Nguồn gốc: Đánh Quái hoặc săn Boss


Pháp Bảo 2 Dòng
Nguồn gốc: Ghép tại NPC Xích Tùng Tử Có thể xem công thức Mục Bảo Điển tại NPC Xích Tùng Tử

Phong Thần Chính Tông kính bút!