Nhiệm Vụ Tứ Tượng Linh Tê Phong Thần Chính Tông

28-05-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Tam Giới đại loạn, Ma Vương từ bốn phương tám hướng xuất hiện để khống chế Tứ Tượng Tinh Linh và giam giữ tại 4 bản đồ mê cung Hoang Mạc, Đông Hải, Hiên Viên, Băng Xuyên. Hãy mau giải cứu!

Giới thiệu

 • Yêu cầu cấp độ: Đẳng cấp 65 trở lên
 • Loại nhiệm vụ: Nhiệm vụ tuần hoàn, làm được mỗi ngày.
 • Ngày x2 điểm kinh nghiệm: Thứ 4 hàng tuần

Cách thức tham gia

Hình ảnh Ghi chú

Bước 1: Gặp Thầy Tướng Số tại Triều Ca (214:195) hoặc Tây Kỳ (175:188) để nhận nhiệm Tứ Tượng Linh Tê

Bước 2: Đối thoại với Thầy Tướng Số và tốn 01 Tha Sơn Thạch và số lượng tiền vạn tùy theo đẳng cấp để nhận nhiệm vụ Tứ Tượng Linh Tê

Bước 3: Hệ thống sẽ yêu cầu người chơi đến một trong 4 bản đồ sau đây để hoàn thành nhiệm vụ (Sa Mạc, Đông Hải, Hiên Viên, Băng Xuyên)

Bước 4: Tùy theo đẳng cấp mà thời gian vượt ải sẽ khác nhau và  người chơi phải hoàn thành nhiệm vụ từ tầng thấp nhất đến cao nhất của bản đồ đó

Bước 5: Để vượt tầng bản đồ, người chơi phải đánh quái tại bản đồ đó đến khi có thông báo Vượt Qua Cửa Khảo Nghiệm và có trạng thái như hình


Ví dụ: Hoàn thành đánh quái vượt khảo nghiệm tầng Thủy Vực mới có thể lên tầng Long Cung, hoàn thành tầng Long Cung mới có thể lên tầng Hải Câu….


Bước 6: Người chơi có thể nhìn trên thanh trạng thái hoặc bảng thông báo bên tay trái để biết thông tin về nhiệm vụ.

Bước 7: Sau khi hoàn thành vượt khảo nghiệm tầng cuối cùng, người chơi về NPC Thầy Tướng Số phục mệnh.

Bước 8: Trả nhiệm vụ tại NPC Thầy Tướng Số để nhận phần thưởng

 • Ải thứ 1: Đẳng cấp * 1000
 • Ải thứ 2: Đẳng cấp * 2000
 • Ải thứ 3: Đẳng cấp * 3000
 • Ải thứ 4: Đẳng cấp * 4000
 • Ải thứ 5: Đẳng cấp * 6000

Phần thưởng

 • Tùy theo đẳng cấp mà nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng với đẳng cấp.
 • Nếu may mắn sẽ nhận được thêm Lâm Tiên Lộ (dùng để luyện kỹ năng)
 • Nếu không vượt hết 5 ải của bản đồ thì vẫn nhận được điểm kinh nghiệm

Lưu ý

 • Mỗi ngày người chơi có thể nhận được 6 lần nhiệm vụ Tứ Tượng Linh Tê

 • Hệ thống sẽ cho phép thực hiện 1 lần miễn phí.

 • Muốn thực hiện 5 lần còn lại, cần sử dụng Chìa Khóa Linh Tê hoặc 4 tiền đồng

Mẹo nhỏ chơi game

 • Người chơi có thể nhấn F11 để xem thông tin nhiệm vụ đang làm và xem mục Bảo Điển để biết những nhiệm vụ có thể làm.
 • Người chơi có thể nhân F1 để xem các nhiệm vụ ở cấp tiếp theo.
 • Hoàn thành càng nhiều nhiệm vụ thì điểm kinh nghiệm và phần thưởng nhận được sẽ càng nhiều. (Bật F11 mục Điển Danh của Bảo Điển)
 • Có thể sử dụng các vật phẩm sau đây để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ Tứ Tượng Linh Tê.
Vật phẩm Ghi chú

Địa Linh
 • Nguồn gốc: Mua tại mục Chuyển tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 3 tiền đồng
 • Chức năng: Phù di chuyển đến Hoang Mạc

Hải Hồn
 • Nguồn gốc: Mua tại mục Chuyển tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 3 tiền đồng
 • Chức năng: Phù di chuyển đến Đông Hải

Liệu Nguyên
 • Nguồn gốc: Mua tại mục Chuyển tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 3 tiền đồng
 • Chức năng: Phù di chuyển đến Hiên Viên

Truy Phong
 • Nguồn gốc: Mua tại mục Chuyển tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 3 tiền đồng
 • Chức năng: Phù di chuyển đến Băng Xuyên

Tật Điện
 • Nguồn gốc: Mua tại mục Chuyển tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 3 tiền đồng
 • Chức năng: Phù di chuyển đến Bích Du Cung

Vạn Tịch
 • Nguồn gốc: Mua tại mục Chuyển tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 3 tiền đồng
 • Chức năng: Phù di chuyển đến Khổn Tiên Cung

Hồi Thành Phù (siêu cấp)
 • Nguồn gốc: Mua tại mục Chuyển tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 3 tiền đồng
 • Chức năng: Phù về thành thị đã lưu rương

Di Ngoại Phù
 • Nguồn gốc: Mua tại mục Chuyển tại Kỳ Trân Các
 • Giá: 3 tiền đồng
 • Chức năng: Phù di chuyển đến các bản đồ sơ cấp

Phong Thần Chính Tông kính bút!