Nhiệm Vụ Tuế Hàn Địa Sát Phong Thần Chính Tông

20-06-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Hướng dẫn tham gia nhiệm vụ Tuế Hàn, quý kỳ sĩ theo dõi chi tiết nội dung sau nhé, chúc cho bước đường phiêu lưu cõi tam giới thêm ngày càng thú vị.

Điều kiện tham gia & NPC liên quan

 • Điều kiện: Nhân vật có đẳng cấp Nhân giới 90 trở lên
 • Npc liên quan: Hạc lão nhân
 • Loại nhiệm vụ: Nhiệm vụ tuần hoàn, làm được mỗi ngày.
 • Ngày x2 EXP: Thứ tư hàng tuần
 • Số lần làm nhiệm vụ trong ngày: 3
 • Vị trí: Đồng quan (187,215)

Điều kiện tham gia & NPC liên quan

 • Chọn Tuế Hàn Địa khí

 • Chọn 1 trong 2 nhiệm vụ Trồng Mầm hoặc Thu Thập hoặc Ngẫu nhiên 1 trong 2 nhiệm vụ

 • Nếu chọn nhiệm vụ Trồng Mầm, có 5 phút để trồng 2 mầm. Đến bờ sông phía đông click phải chuột vào mầm trong hành trang, có thể trồng ở 2 nơi khác nhau để tránh bị người khác phá nhiệm vụ.
 • Sau 3 phút khi mầm trưởng thành, thu hoạch 1 trong 2 mầm và về Hạc Lão Nhân trả nhiệm vụ để nhận kinh nghiệm và có xác suất nhận đc thiên cơ đồng
 • Nếu chọn nhiệm vụ thu thập, hãy tìm mầm của người khác trồng ra thu hoạch nó và trả nhiệm vụ để nhận đc kinh nghiệm và Chuyển long xu

Phong Thần Chính Tông kính bút!