Nhiệm Vụ Tống Tửu Phong Thần Chính Tông

20-06-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Đến ngay Tây Vực tham gia Tống Tửu thượng hạng nhận thưởng giá trị, lưu ý trên đường đi không ít tiểu nhân ra tay cướp đoạt rượu danh bất hư truyền của tiên nhân ma, thận trọng tối đa nhé. Chúc may mắn.

Giới thiệu

 • Yêu cầu cấp độ: 95 trở lên
 • Loại nhiệm vụ: Mỗi ngày 4 lần
 • Ngày nhân đôi: Thứ 6

Cách tham gia

 • Bước 1: Người chơi đến Người Tây vực Tây kỳ (185,192) để nhận nhiệm vụ

Phong Thần

Phong Thần

 • Bước 2: Chọn xe chuyển rượu nếu muốn xe chạy tốc độ thường hoặc Thần thuật (mất 1 tiền đồng) để xe chạy nhanh

Phong Thần

 • Bước 3: Hệ thống di chuyển nhân vật đến bản đồ Bích Du Cung Tầng 3 (236:192), kỳ sĩ nhấp vào NPC Chủ tửu quán Tây Vực, chọn Tống Tửu để bắt đầu nhiệm vụ

Phong Thần

Phong Thần

 • Bước 4: Tiến hành vào Xe Chuyển Rượu chạy đến Bích Du Cung Tầng 5 ( 237:187), sau đó ra khỏi xe để đánh quái, nhận thêm 1 bình rượu

Phong Thần

Phong Thần

 • Bước 5: Sau khi nhận thêm 1 bình rượu, kỳ sĩ vào xe chuyển rượu, đối thoại với NPC Bích Du Nhân để hoàn thành nhiệm vụ

Phong Thần

Phần thưởng

 • Chọn 1 trong 2 phần thưởng sau đây
  • Điểm kinh nghiệm
  • Mảnh Phong Ma Bích (dùng để đổi trang bị 10x mũ, đai, chân nhiệm vụ)

Phong Thần

Lưu ý

 • Chỉ có thời gian 20 phút để hoàn thành nhiệm vụ, trong thời gian 20 phút nếu không trả nhiệm vụ thì nhiệm vụ đó sẽ bị hủy
 • Mẹo: Kỳ sĩ có thể chờ đến 23:55 phút ngày thứ 5 nhận nhiệm vụ và chờ sang 00:01 trở lên của ngày thứ 6 rồi tiến hành trả nhiệm vụ để được nhân đôi phần thưởng

Phong Thần Chính Tông kính bút!