Nhiệm vụ chế tạo Trang bị Cam Trấn Nguyên Phong Thần Chính Tông

18-07-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Nhiệm vụ thí luyện Trấn Nguyên

Để có thể hợp thành trang bị Cam người chơi cần trải qua những thử thách không nhỏ từ Trấn Nguyên Đại Tiên. Nhiệm vụ thí luyện Trấn Nguyên chính là cửa ải đầu tiên trước khi khai mở cánh cửa về trang bị Cam trong Tam Giới.

Quy Trình Làm Nhiệm vụ Trấn Nguyên

  • Bước 1: Kỳ sĩ đến Diêu Trì đối thoại với Trấn Nguyên (182,198) tiếp nhận nhiệm vụ hợp thành trang bị Cam.

  • Bước 2: Sau đó chọn xác định để tiếp nhận thí luyện của đại tiên Trấn Nguyên

  • Bước 3: Đi đánh 3 loại quái: Thực Khí Quỷ, Thực Thủy Quỷ và Tật Hành Quỷ

 

Thực Khí Quỷ: xuất hiện tại Hiên Viên động tầng 1


 

Tật Hành Quỷ: xuất hiện tại Sa Mạc thổ thành

Thực Thủy Quỷ: xuất hiện tại Thủy Vực

 

  • Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các kỳ sĩ có thể nhấn F11 để xác định tọa độ các loại quái cần tiêu diệt.

 

  • Bước 4: Sau khi đánh bại 3 loại quái trên, tiếp tục đi tìm Tam Nguyên là Khí nguyên, Thủy nguyên và Lực nguyên.

- Khí nguyên: Đánh Thảo Tiên tại các bản đồ luyện công của Xi Vưu mộ sẽ nhận được Khí.

Khí Nguyên

- Thủy nguyên: Đánh Yểm Hỏa tại các bản đồ luyện công của Ngọc Hư cung sẽ nhận được Thủy.

Thuỷ Nguyên

- Lực nguyên: Đánh Cốt Tinh tại bản đồ Ải Tam Sơn sẽ nhận được Lực.

Lực Nguyên

  • Bước 5: Sau khi đánh bại Thực Khí Quỷ, Tật Hành Quỷ, Thực Thủy Quỷ và thu thập đủ Tam nguyên, người chơi quay về gặp Trấn Nguyên sẽ nhận được điểm kinh nghiệm và 2 loại vật phẩm mới (Thu Thập và Đại Địa Nhãn).

Đại Địa Nhãn

Thu Thập

Quy trình chế tạo trang bị Cam

Người chơi sẽ dùng Đại Địa Nhãn và Thu Thập kết hợp với một trang bị trắng để hợp thành trang bị Cam ngay tại Trấn Nguyên Đại Tiên.

 

- Bắt đầu chế tạo trang bị Cam

 


- Chế tạo thành công

 

Một số trang bị Cam cơ bản:

 

Trang bị Cam của Giáp Sĩ

 

Trang bị cam của Đạo Sĩ

 

Trang bị cam của Dị Nhân

Lưu ý:

- Khi hoàn thành nhiệm vụ Thí Luyện Trấn Nguyên, Quý kỳ sĩ sẽ nhận được 3 tư cách học chế tạo 1 món đồ Cam (Dị Nhân có thể học được cách chế tạo trang bị của Giáp Sĩ và Đạo Sĩ. Ngược lại ...)

- Để có thể học tiếp công thức chế tạo trang bị Cam, các kỳ sĩ phải đạt đủ điểm danh vọng Trấn Nguyên cần thiết (có thể sử dụng Đồng Kích hoặc Ngân Kích trong Kỳ Trân Các để nhận điểm danh vọng Trấn Nguyên).

- Sau khi đạt đủ điểm danh vọng Trấn Nguyên, người chơi cần tìm đồ phổ luyện thành trang bị Cam mới có thể tiếp tục chế tạo trang bị Cam có đẳng cấp cao hơn.
- Tùy theo yêu cầu của trang bị, có thể cần dùng Tứ Tinh hoặc không, riêng vật phẩm Trấn Nguyên tặng sau khi hoàn thành nhiệm vụ Thí Luyện thì không cần Tứ Tinh.

 


Phong Thần Chính Tông kính bút!