Chiến Trường Máu Lửa Hỏa Tuyến Phong Thần Chính Tông

28-05-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Giới thiệu chức năng Chiến Trường Máu Lửa

13-12-07

- Giới thiệu chức năng Chiến Trường Máu Lửa.

Điều kiện tham gia

- Trong chiến trường máu lửa sẽ được phân chia thành 3 cấp độ bao gồm như sau:

+ Chiến trường sơ cấp: Yêu cầu nhân vật phải đạt đẳng cấp từ 50 đến 80
+ Chiến trường trung cấp: Yêu cầu nhân vật phải đạt đẳng cấp từ 81 đến 100
+ Chiến trường cao cấp: Yêu cầu nhân vật phải đạt đẳng cấp từ 101 trở lên.

Cách thức tham gia

Các kỳ sĩ đạt đẳng cấp yêu cầu có thể về gặp Truyền lệnh quan chiến trường tại Tân thủ thôn tương ứng để báo danh.

+ Sơ cấp: báo danh tại Truyền Lệnh Quan Chiến Trường tại Sùng Thành Doanh.

 


Trung cấp: báo danh tại Truyền Lệnh Quan Chiến Trường tại Ngọc Hư Cung.

 

 

Cao cấp: báo danh tại Truyền Lệnh Quan Chiến Trường tại Xi Vưu Mộ.

 

 

Quy tắc chiến đấu

- Thời gian: từ 8 giờ đến 20 giờ 30 thứ Hai đến thứ Bảy.

- Số nguời tham gia: 24 nguời. Phải đủ nguời tham gia mới kích hoạt được chiến trường mở cửa.

- Sau khi đã báo danh đủ 24 người, chiến trường sẽ mở cửa cho các chiến sĩ chuẩn bị.

- Thời gian chuẩn bị là 5 phút.

- Hết thời gian chuẩn bị sẽ tiến hành thi đấu. Mỗi trận đấu kéo dài 12 phút.

- 24 nguời được hệ thống chia làm 4 phe. Người của phe này phải đánh bại người của phe kia.

- Chiến sĩ nào bị đánh bại sẽ bị rời khỏi chiến trường, không vào được nữa.

- Trong lúc chiến đấu, nếu rời mạng, hay rời khỏi khu vực thi đấu (hình chữ nhật đỏ), hệ thống sẽ tính là bị đánh bại.

- Khi có một phe hết người, hệ thống sẽ tự động chia phe lại.

- Các chiến sĩ sẽ phải loại nhau đến người cuối cùng, đó là Quán Quân của trận đấu.

- Nếu hết giờ mà còn đến 2 người tồn tại chiến trường thì trận chiến đó không có Quán Quân.

- Mỗi người được tham gia Chiến Trường Máu Lửa một lần miễn phí. Muốn tham gia thêm phải dùng Cờ Tập Hợp tại Kỳ Trân Các.

 


 

  • Sơ cấp: cần 1 Cờ Tập Hợp.
  • Trung cấp: cần 2 Cờ Tập Hợp.
  • Cao cấp: cần 3 Cờ Tập Hợp.

 

- Chiến sĩ nào đã đoạt danh hiệu Quán Quân Trận sẽ không được tham gia các trận Chiến Trường Máu Lửa khác trong tuần.

- Quán Quân Trận sẽ đạt tư cách tham gia giành danh hiệu Quán Quân Ngày.

Phần Thưởng

Mỗi ngày khi tham gia vào chiến trường người chơi có thể nhận phần thưởng điểm kinh nghiệm: thời gian sống sót lâu nhất X phần thưởng kinh nghiệm theo hệ số.
Người chơi vào chiến trường sẽ nhận được 3 phút thời gian sống sót, mỗi sau 3 phút sẽ tự động tích trữ 1 lần thời gian sống sót.

 

Thời gian sống

Phần thưởng chiến trường so cấp

Phần thưởng chiến truờng trung cấp

Phần thưởng chiến trường cao cấp

Chưa đủ 3 phút

5 vạn kinh nghiệm

10 vạn kinh nghiệm

20 vạn kinh nghiệm

Chưa đủ 6 phút

10 vạn kinh nghiệm

20 vạn kinh nghiệm

30 vạn kinh nghiệm

Chưa đủ 9 phút

20 vạn kinh nghiệm

30 vạn kinh nghiệm

50 vạn kinh nghiệm

9 phút trở lên

30 vạn knh nghiệm

50 vạn kinh nghiệm

80 vạn kinh nghiệm

 

Quán Quân Trận

Thời gian:

- Hình thức Quán quân Trận sẽ bắt đầu từ 8h00 đến 20h30

Điều kiện:

- Căn cứ vào cấp độ người chơi sẽ được tham gia vào các chiến trường sơ, trung và cao cấp.

Quy tắc:

- Mỗi ngày người chơi tham gia vào Quán quân trận để chọn ra Quán quân ngày.

Phần thưởng:

- Bên cạnh các phần thưởng điểm kinh nghiệm và tùy thuộc vào các chiến trường mà người chơi tham gia sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng như sau:

 

Sơ cấp

Trung cấp

Cao Cấp

30 vạn

60 vạn

90 vạn

 

Quán Quân Ngày

Thời gian:

- Chỉ những chiến sĩ đoạt danh hiệu Quán Quân Trận mới được tham gia Chiến Trường Máu Lửa cuối ngày.

+ Sơ cấp: 21h tại Sùng Thành Doanh

+ Trung cấp: 21h 30 tại Ngọc Hư Cung

+ Cao cấp: 22h tại Xi Vưu Mộ

Điều kiện:

- Căn cứ vào cấp độ người chơi sẽ được tham gia vào các chiến trường sơ, trung và cao cấp.

Quy tắc:

- Các trận Chiến Trường Máu Lửa cuối ngày không hạn chế số người tham gia.Quy tắc thi đấu và thắng thua cũng giống như các trận Chiến Trường Máu Lửa trong ngày.

- Người sống sót cuối cùng sẽ đoạt danh hiệu Quán Quân Ngày, đủ tư cách tham gia Chiến Trường Máu Lửa cuối tuần, giành danh hiệu Quán Quân Tuần.

- 3 người có điểm PK cao nhất trong mỗi trận Chiến Trường Máu Lửa cuối ngày cũng đủ tư cách tham gia tranh đoạt danh hiệu Quán Quân Tuần tại Chiến Trường Máu Lửa cuối tuần.

Phần thưởng:

- Bên cạnh các phần thưởng điểm kinh nghiệm và tùy thuộc vào các chiến trường mà người chơi tham gia sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng như sau:

 

Sơ cấp

Trung cấp

Cao Cấp

100 vạn lượng

200 vạn lượng

300 vạn lượng

 

Quán Quân Tuần

Thời gian:

- Chỉ những chiến sĩ đoạt danh hiệu Quán Quân Trận mới được tham gia Chiến Trường Máu Lửa cuối ngày.

+ Sơ cấp: 21h tại Sùng Thành Doanh

+ Trung cấp: 21h 30 tại Ngọc Hư Cung

+ Cao cấp: 22h tại Xi Vưu Mộ

Điều kiện:

- Các Quán Quân Ngày sẽ được tham gia thi đấu tại Chiến Trường Máu Lửa cuối tuần.

- 3 người đạt điểm PK cao nhất vào mỗi trận Chiến Trường Máu Lửa cuối ngày, cũng đạt tư cách tham gia Chiến Trường Máu Lửa cuối tuần.

- Địa điểm: Chiến Trường Máu Lửa cuối tuần sẽ diễn ra tại Phong Thần Đài.

Quy tắc:

- Quy tắc thi đấu và thắng thua cũng giống như các trận Chiến Trường Máu Lửa trong ngày.

- Người sống sót cuối cùng sẽ đoạt danh hiệu Quán Quân Tuần.

Phần thưởng:

- Bên cạnh các phần thưởng điểm kinh nghiệm và tùy thuộc vào các chiến trường mà ngừoi chơi tham gia sẽ nhận được những phần thưởng tương ứng như sau:

 

Sơ cấp

Trung cấp

Cao Cấp

600 vạn lượng

1500 vạn lượng

3000 vạn lượng

 

Trong Chiến Trường Máu Lửa cuối tuần, chiến sĩ khi hạ gục đối phương cũng được nhận điểm Danh vọng chiến trường. Dùng điểm Danh vọng chiến trường đổi lấy phần thưởng Dũng Sĩ Tinh Huyết Pháp Bảo. Ngoài ra, khi đạt danh hiệu Quán Quân, chiến sĩ còn nhận được phần thưởng ngân lượng, và điểm Danh Vọng Chiến Trường.

 

Hình thức Ngân lượng Danh Vọng Chiến Trường

Quán Quân trận sơ cấp

30 vạn lượng

Không có

Quán Quân trận trung cấp

60 vạn lượng

Không có

Quán Quân trận cao cấp

100 vạn lượng

Không có

Quán Quân Ngày sơ cấp

100 vạn lượng

Không có

Quán Quân Ngày trung cấp

200 vạn lượng

Không có

Quán Quân Ngày cao cấp

400 vạn lượng

Không có

Quán Quân Tuần sơ cấp

600 vạn lượng

2 điểm danh vọng/ PK 1 người
1 điểm danh vọng/ vòng sống sót

Quán Quân Tuần trung cấp

1500 vạn lượng

2 điểm danh vọng/ PK 1 người
1 điểm danh vọng/ vòng sống sót

Quán Quân Tuần cao cấp

3000 vạn lượng

2 điểm danh vọng/ PK 1 người
1 điểm danh vọng/ vòng sống sót

 

Khi bị đánh bại hoặc kết thúc chiến trận, đến gặp Truyền Lệnh Quan Chiến Trường nhận thưởng.

 

 

Chiến sĩ có thể dùng điểm Danh Vọng Chiến Trường để đổi lấy Dũng Sĩ Tinh Huyết Pháp bảo - Trấn Hồn Thạch.

 


Phong Thần Chính Tông kính bút!