Nhiệm Vụ Băng Hỏa Long Châu Phong Thần Chính Tông

28-05-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Hướng dẫn nhiệm vụ Băng Hỏa Long Châu

14-06-07

- Hướng dẫn chi tiết nhiệm vụ Băng Hoa Long Châu.

Thực hiện

Bước 1: Người chơi sau khi hoàn thành nhiệm vụ Thất Quải nhận tại NPC thầy bói ở Tây Kỳ sẽ được thực hiện tiếp nhiệm vụ Long Châu.

 

Bước 2: Người chơi đối thoại với thầy bói nhận nhiệm vụ đi tìm Hỏa Long Châu và Băng Long Châu.

 

 

Bước 3: Sau khi xác định thầy bói yêu cầu người chơi phải có 3 Chuộc Hồn Đăng thì mới có thể đi tìm Long Châu.

 

 

Bước 4: Mang 3 Chuộc Hồn Đăng để đối thoại tiếp với Thầy bói

 

Bước 5: Sau khi có Chuộc Hồn ĐăngThầy bói sẽ bắt người chơi tìm tiếp 7 cái quẻ bát quái để có thể nhận tiếp nhiệm vụ.

 

 

Bước 6: Sau khi đã có 3 Chuộc Hồn Đăng và 7 quẻ. Người chơi sẽ nhận được vật phẩm có tên là Kỳ Lân Phổ để người chơi có thể lên Tuyệt Long Lĩnh truy tìm Long Châu.

 

 

Bước 7: Bạn đến Tuyệt Long Lĩnh đặt Kỳ Lân Phổ vào các ô chứ máu để dò đường.

 

 

Sau khi tìm thấy tọa độ của Kỳ Lân Phổ người chơi sẽ được thông báo là tìm thấy một trong 2 vật phẩm là Băng Long Châu hoặc Hỏa Long Châu (vật phẩm để ngẫu nhiên).

 

 

Bước 8: Vật phẩm Long Châu sẽ xuất hiện trong hành trang của người chơi ngẫu nhiên là Hỏa Long Châu hoặc Băng Long Châu.

 

 

Bước 9: Sau khi tìm thấy Long Châu người chơi quay về giao nhiệm vụ cho thầy bói hoàn thành nhiệm vụ. Có 2 loại cho người chơi chọn là Băng hoặc Hỏa Long Châu để trả nhiệm vụ. Tương ứng với Long Châu mà người người chơi nhận được.

 

 

Sau khi đối thoại với thầy bói người chơi nhấn xác nhận để được lãnh thưởng.

 

 

Phần thưởng

Sau khi nhấn xác nhận bạn sẽ nhận được phần thưởng điểm kinh nghiệm tính theo đẳng cấp của từng nhân vật. Riêng ngày chủ nhật làm xong nhiệm vụ Long Châu, nhân vật sẽ được nhân đôi điểm thưởng.

Lưu ý

- Để nhận nhiệm vụ Long Châu, nhân vật phải có đủ 7 quẻ bát quái và 3 chuộc hồn đăng.

- Vật phẩm Băng Long Châu và Hỏa Long Châu sau khi trả nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng điểm kinh nghiệm tương ứng.


Phong Thần Chính Tông kính bút!