Cuộc Đua Tam Giới Phong Thần Chính Tông

18-07-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Cuộc Đua Tam Giới

Huyền Quả, Quả Bồ Đề, Linh Sâm, Tiên Tửu, Bánh Bao, Cơ Duyên…. cùng hàng trăm ngàn điểm kinh nghiệm hữu ích sẽ là phần thưởng cao quý dành cho kỳ sĩ chiến thắng ở Cuộc Đua Tam Giới.

Thời gian & điều kiện tham gia

 • Điều kiện tham gia: Kỳ sĩ trên Phong Thần đạt cấp 90 trở lên
 • Thời gian thi đấu:
Thi đấu Thời gian báo danh Thời gian thi đấu
Thứ Hai đến Chủ nhật 14h20 - 14h30 14h30 - 14h45
16h20 - 16h30 16h30 - 16h45
19h20 - 19h30 19h30 - 19h45
22h20 - 22h30 22h30 - 22h45
0h20 - 0h30 0h30 - 0h45

NPC liên quan

Khu vực Thời gian
Phong Thần
 • Vị trí:
  • Tây Kỳ (196/199).
  • Triều Ca (203/184).
 • Chức năng:
  • Đăng ký & tham gia hoạt động Cuộc Đua Tam Giới.
  • Dùng điểm tích lũy đổi thưởng.

Cách thức tham gia

Hình ảnh Ghi chú
Phong Thần
 • Đến giờ thi đấu, kỳ sĩ đối thoại với NPC Thống Nhất Tẩu tại Tây Kỳ (192/194)/Triều Ca (222/192) để đăng ký tham gia hoạt động.
 • Máy chủ Thái Dương Cung: Đăng ký tham gia tiêu hao 30 vạn lượng hoặc 2 tiền Đồng/1 lần.
 • Chọn dòng "Cuộc Đua Tam Giới" để bắt đầu cuộc đua.
Phong Thần
 • Kỳ sĩ sẽ được chuyển đến một vị trí xuất phát cuối bản đồ tham gia.
Phong Thần
 • Sau 10 phút (kể từ khi vào bản đồ) thì cuộc đua sẽ bắt đầu.
 • Kỳ sĩ sẽ di chuyển từ vị trí xuất phát đến đích theo 1 lộ trình nhất định. Có 2 lộ trình thi đấu:
Địa điểm báo danh Lộ trình thi đấu
Tây Kỳ Tây Kỳ -> Đồng Quan -> Ải Tam Sơn -> Mạnh Tân ->Triều Ca
Triều Ca Triều ca -> Mạnh Tân -> Ải Tam Sơn -> Đồng Quan ->Tây Kỳ
Phong Thần
 • Sau khi về đích, kỳ sĩ nhận thưởng tương ứng với thứ hạng đạt được.

Lưu ý

 • Kỳ sĩ trong trạng thái PK không thể tham gia tính năng này.
 • Trong thời gian báo danh, kỳ sĩ bị rớt mạng & thoát game sẽ phải đăng ký lại từ đầu.
 • Trên đường đua, nếu bị quái đánh trọng thương và không có tiền Đồng, kỳ sĩ sẽ quay về vị trí xuất phát tại NPC Truyền Tống để đua lại. Trường hợp còn tiền Đồng trong hành trang, kỳ sĩ có thể sử dụng tiền Đồng hồi sinh và tiếp tục chặng đường còn lại.
 • Cho phép tối đa 100 kỳ sĩ tham gia cùng lúc.
 • Kỳ sĩ báo danh ở Tây Kỳ sẽ đến Triều Ca để nhận thưởng. Ngược lại, báo danh ở Triều Ca sẽ đến Tây Kỳ nhận thưởng.
 • Vị trí xếp hạng của 2 thành thị là khác nhau.
 • Khi cuộc đua kết thúc mà kỳ sĩ chưa về đích sẽ không nhận được kinh nghiệm.

Phần thưởng

Kết thúc đợt đua
Máy chủ Thứ hạng Phần thưởng Ghi chú
Thái Dương Cung Về đích đầu tiên 1 Huyền Quả Với mỗi 50 lần tham gia Đua Hội Tam Giới, kỳ sĩ đến tại NPC Thông Nhất Tẩu để đổi 1 Cơ Duyên.
Kinh nghiệm = đẳng cấp x 1.500
Hạng 2 - 5 mỗi bên 1 Quả Bồ Đề
Kinh nghiệm = đẳng cấp x 1.200
Hạng 6 - 10 mỗi bên 1 Linh Sâm
Kinh nghiệm = đẳng cấp x 900
Hạng 11 - 20 mỗi bên 1 Tiên Tửu
Kinh nghiệm = đẳng cấp x 700
Hạng 21 - 100 mỗi bên 1 Bánh Bao
Kinh nghiệm = đẳng cấp x 500

Lưu ý: Huyền Quả, Quả Bồ Đề, Linh Sâm, Tiên Tửu, Bánh Bao, Cơ Duyên có tính chất là không xếp chồng, được giao dịch, không ném ra, bán cửa hàng 0 lượng, chuột phải sử dụng nhận thưởng.

Hình ảnh vật phẩm
Hình ảnh

Huyền Quả

Quả Bồ Đề

Linh Sâm

Tiên Tửu

Bánh Bao

Cơ Duyên
 • Nguồn gốc:
  • Huyền Quả: Về đích đầu tiên
  • Quả Bồ Đề: Về thứ 2-5
  • Linh Sâm: Về thứ 6-10
  • Tiên Tửu: Về thứ 11-20
  • Bánh Bao: Về thứ 21 - 100
  • Cơ Duyên: Đổi tại NPC Phong Thất Tẩu
 • Tính chất: Không xếp chồng. Được giao dịch, bày bán, không ném ra. Bán cửa hàng giá 0 lượng.
 • Công dụng: Nhấp chuột phải sử dụng nhận phần thưởng bên dưới.
 • Hạn sử dụng: 1 ngày

Phần thưởng sử dụng

Huyền Quả
Nhận ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm thưởng sau
1 Hồng Bảo Thạch 1 Vải Dầy
1 Hồng Thủy Tinh 1 Hoàng Ngọc
1 Mảnh Hồng Thủy Tinh 1 Hoàng Ngọc Đặc Biệt
1 Lam Bảo Thạch 1 Lục Tùng Thạch
1 Lam Thủy Tinh 1 Lục Tùng Thạch Đặc Biệt
1 Mảnh Lam Thủy Tinh 1 Ấn Danh
1 Đồng Nhân 1 lệnh bài pet Hạo Thiên Khuyển
1 Mảnh Vải 1 Tướng Quân Lệnh
Quả Bồ Đề
Nhận ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm thưởng sau
1 Hồng Bảo Thạch 1 Hồng Không Thư
1 Hồng Thủy Tinh 1 Hoàng Ngọc
1 Mảnh Hồng Thủy Tinh 1 Lục Tùng Thạch
1 Lam Bảo Thạch 1 Lục Tùng Thạch Đặc Biệt
1 Lam Thủy Tinh 1 Vũ Khí Sơ Cấp
1 Mảnh Lam Thủy Tinh 1 Trang Bị Sơ Cấp
1 Trầm Điện 1 Ấn Danh
1 Quy Chân Thạch 1 lệnh bài pet Phụng Hoàng
Linh Sâm
Nhận ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm thưởng sau
1 Hồng Thủy Tinh 1 Hoàng Ngọc
1 Mảnh Hồng Thủy Tinh 1 Lục Tùng Thạch
1 Lam Bảo Thạch 1 Vũ Khí Sơ Cấp
1 Lam Thủy Tinh 1 Trang Bị Sơ Cấp
1 Mảnh Lam Thủy Tinh 1 Trang Bị Sơ Cấp (nguyên)
1 Trầm Điện 1 Vũ Khí Sơ Cấp (nguyên)
1 Quy Chân Thạch 1 Ấn Danh
1 Hồng Không Thư 1 lệnh bài pet Hồng Sắc Trư
Tiên Tửu
Nhận ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm thưởng sau
1 Mảnh Hồng Thủy Tinh 1 Lục Tùng Thạch
1 Lam Bảo Thạch 1 Vũ Khí Sơ Cấp
1 Lam Thủy Tinh 1 Trang Bị Sơ Cấp
1 Mảnh Lam Thủy Tinh 1 Trang Bị Sơ Cấp (nguyên)
1 Pháp Bảo Chấn Thiên Cung 1 Vũ Khí Sơ Cấp (nguyên)
1 Pháp Bảo Dây Khổn Tiên 1 Hoàng Không Thư
1 Pháp Bảo Linh Lung Tháp 1 Ấn Danh
1 Hoàng Ngọc 1 lệnh bài pet Bạch Sắc Trư
Bánh Bao
Nhận ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm thưởng sau
1 Lam Bảo Thạch 1 Lục Tùng Thạch
1 Lam Thủy Tinh 1 Nhật Nguyệt Đơn
1 Mảnh Lam Thủy Tinh 1 Trang Bị Sơ Cấp
1 Bạch Không Thư 1 Trang Bị Sơ Cấp (nguyên)
1 Lam Không Thư 1 Vũ Khí Sơ Cấp (nguyên)
1 Hồng Không Thư 1 Vũ Khí Sơ Cấp
1 Hoàng Không Thư 1 Ấn Danh
1 Hoàng Ngọc 1 lệnh bài pet Kim Sắc Trư
Cơ Duyên
Nhận ngẫu nhiên 1 trong số các vật phẩm thưởng sau
Thanh Long Lệnh 1 Hồng Bảo Thạch
Liệt Diệm Dung Kim Trang 1 Lam Bảo Thạch
Mộng Nhiễu Trang 1 Ẩn Danh
Liêu Nhật Lăng Vân Trang 1 Lệnh Bài
Tình Khiên Trang 1 Lệnh Bài Đậu Đậu Quy
Hỏa Lôi Trang 1 Lệnh Bài Ngân Long
Phượng Lôi Trang 1 Lò Luyện Trân Hựu
Du Long Kim Phượng Trang 1 Tướng Quân Lệnh

Phong Thần Chính Tông kính bút!