Hướng dẫn và Công Thức Hợp Thành vật phẩm tại Xích Tùng Tử

20-06-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

- Sau đây là Bảng Công Thức Ép Đồ và Hợp Thành Phong Thần chung tại NPC Xích Tùng Tử cho quý đạo hữu tham khảo :

- Do sử dụng phiên bản mới nhất của Xích Tùng Từ từ phiên bản China nên khi bỏ vật phẩm vào phải bỏ theo thứ tự đúng với công thức khi hợp thành vật phẩm theo chiều kim đồng hồ như hình để tránh bị báo không đủ điều kiện khi đã bỏ đủ vật phẩm theo công thức.

- Tất cả các vật phẩm không cần phải tách ra, vì dùng công nghệ mới nên các bạn cứ bỏ cả chồng vào hệ thống sẽ tự động xử lý chỉ trừ đúng số lượng cần và trả lại phần dư, nếu tách ra có thể sẽ bị báo không đủ điều kiện.

Lưu ý: Thăng Trang Bị chọn [#Trang Bị], Thăng Pháp Bảo chọn [#Pháp Bảo], Hợp Thành các loại vật phẩm, pháp bảo chọn [Hợp Thành]

     

cong thuc phong than , xich tung tu phong than

Pháp bảo Thần Khí mới ép giống pháp bảo 3 dòng nhưng nhân 3 các loại nguyên liệu lên.

Công thức này là công thức tham khảo ở phiên bản AlphaTest, trong phiên bản chính thức có thể sẽ có thay đổi cho phù hợp với tình hình Tam Giới.

Video hướng dẫn sơ bộ :

Hướng dẫn ghép đồ Phong ThầnHướng dẫn ghép pháp bảo Phong ThầnHướng dẫn thăng cấp trang bị Phong Thần , Hướng dẫn ghép pháp bảo 2 dòng Phong ThầnHướng dẫn ghép pháp bảo 3 dòng Phong ThầnHướng dẫn ghép dung tinh lộ Phong ThầnHướng dẫn ghép hỗn nguyên châu Phong ThầnHướng dẫn ghép Trấn Hồn Thạch Phong ThầnHướng dẫn ghép Vô Cực Quy Chân Kính Phong Thần.


Phong Thần Chính Tông kính bút!