Giới thiệu pháp bảo Vạn Tiên Trận Thất Bảo Kim Liên Phong Thần Chính Tông

18-07-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Tam giới lưu truyền rằng, ở Vạn tiên trận có 1 món pháp bảo của Thông Thiên Giáo Chủ không rõ vì sao mà có được, uy lực kinh người, đó chính là Thất Bảo Kim Liên Phong Thần.

BQT xin phép được giới thiệu hình ảnh pháp bảo Thất Bảo Kim Liên 3 hệ cho quý đồng đạo cùng xem.

Thất Bảo Kim Liên - Giáp Sĩ :

that bao kim lien giap si phong than, phong than chinh tong, phong than 2008

Thất Bảo Kim Liên - Đạo Sĩ :

that bao kim lien dao si phong than, phong than chinh tong, phong than 2008

Thất Bảo Kim Liên - Dị Nhân:

that bao kim lien di nhan phong than, phong than chinh tong, phong than 2008


Phong Thần Chính Tông kính bút!