Hướng dẫn thăng cấp vũ khí, cường hóa vũ khí tại Xích tùng tử Phong Thần Chính Tông

20-06-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Cách thức thăng cấp Vũ Khí Phong Thần Chính Tông

Thăng cấp Vũ Khí Phong Thần Chính Tông mang lại cho kỳ sĩ sức mạnh tối thượng, từ đó điều khiển tam giới vận hành theo một trình mới, liệu kỳ sĩ có muốn thể hiện không? Thử xem!

NPC và Vật phẩm liên quan

Nội dung Chi tiết

Xích Tùng Tử
 • Vị trí: Diêu Trì (195/195).
 • Chức năng: Thực hiện các tính năng liên quan đến
  • Vũ khí Trắng
  • Vũ khí Xanh
  • Vũ khí Lục
  • Vũ khí Cam
  • Vũ khí Tiên Ma
  • Vũ khí Tinh Quân cấp 4
  • Vũ khí Tinh Quân cấp 5
  • Vũ khí Thiên Thù, Vô Tần, Cửu Tuyệt
  • Vũ khí 120

Thái Thượng Lão Quân
 • Vị trí: Diêu Trì (178/199).
 • Chức năng: Thực hiện các tính năng liên quan đến
  • Vũ khí Tinh Quân Cấp 1
  • Vũ khí Tinh Quân Cấp 2
  • Vũ khí Tinh Quân cấp 3
 
Lam Bảo Thạch
 • Nguồn gốc: Train quái, boss, tham gia sự kiện, tính năng
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Hợp thành vật phẩm
 
Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng
 • Nguồn gốc: Train quái, boss, tham gia sự kiện, tính năng
 • Tính chất: Có thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Hợp thành vật phẩm
 • Lưu ý: Tùy vào loại Sát Thương muốn thăng cấp, sẽ dùng nguyên liệu tương ứng thay thế cho Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng trong công thức như sau:
  • Hỏa sát: Sử dụng Hỏa Long Tiêu
  • Băng sát: sử dụng Bình Lưu Ly
  • Thổ sát: sử dụng Hỗn Thiên Lăng
  • Lôi sát: sử dụng Càn Khôn Xích

Trầm Điện
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 8 Tiền Đồng
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Giữ lại đẳng cấp vật phẩm khi hợp thành
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Quy Chân Thạch(chưa có)
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 9 Tiền Đồng
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Giúp vật phẩm trở về trạng thái chưa thăng cấp
 • Hạn sử dụng: 30 ngày

Vũ khí Sơ Cấp Mảnh
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 3 Tiền Đồng
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấpVũ khí mới lần thứ 4,5,6 tỷ lệ thành công 10%.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày

Vũ khí Sơ Cấp Nguyên
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 50 Tiền Đồng
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấpVũ khí mới lần thứ 7,8,9 tỷ lệ thành công 10%.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày

Khí Tinh (Sơ Cấp)
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 69 Tiền Đồng
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấpVũ khí mới lần thứ 10,11,12 tỷ lệ thành công 10%.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày

Khí Nguyên Cao Cấp
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 200 Tiền Đồng (tại cụm 2017) hoặc từ sự kiện, đấu giá, giải đấu (tại cụm 2008, 2013)
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấpVũ khí mới lần thứ 7,8,9 tỷ lệ thành công 100%.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày

Khí Tinh Cao Cấp
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 599 Tiền Đồng (tại cụm 2017) hoặc từ sự kiện, đấu giá, giải đấu (tại cụm 2008, 2013)
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấpVũ khí mới lần thứ 10,11,12 tỷ lệ thành công 100%.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày

Khí Nguyên (Tinh Hoa)
 • Nguồn gốc: Mua tại Kỳ Trân Các giá 410 Tiền Đồng/vật phẩm.
 • Tính chất: Không thể xếp chồng, có thể giao dịch, bày bán, ném ra, bị rơi khi PK cao. Bán cửa hàng 1 lượng.
 • Chức năng: Thăng cấpVũ khí mới lần thứ 7,8,9 tỷ lệ thành công 100%.
 • Hạn sử dụng: 7 ngày
 

 

 

Thăng cấp Vũ khí bằng (trắng, xanh, lục, cam, tiên ma)

 • Riêng Vũ Khí Truyền Thuyết cần sử dụng 3 Lam Bảo Thạch cho một lần thăng cấp
 • Thăng cấp thường (1- không dùng trầm điện): Vũ khí khi thăng cấp sẽ bị tăng 4 cấp/lần
 • Thăng cấp tinh lực (2- dùng trầm điện từ cấp 1): Vũ khí khi thăng cấp sẽ giữ nguyên cấp độ, có 2 cách thăng
Công thức Thành công Thất bại
Vũ khí chưa thăng cấp + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch 1 Sao 100% Thành Công
Vũ khí 1 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch 2 Sao
Vũ khí 2 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch 3 Sao
Vũ khí 3 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch 4 Sao 3 Sao
Vũ khí 4 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch 5 Sao
Vũ khí 5 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch 6 Sao
Vũ khí 6 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch 7 Sao Mất tất cả nguyên liệu
(bao gồmVũ khí)
Vũ khí 7 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch 8 Sao
Vũ khí 8 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch 9 Sao
Vũ khí 9 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch 10 Sao Vũ khí chưa thăng cấp
Vũ khí 10 sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch 11 Sao
Vũ khí 11 sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch 12 Sao
Cách 1: Sử dụng bùa may mắn 10%
Công thức Thành công Thất bại
Vũ khí chưa thăng cấp + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 1 Sao 100% Thành Công
Vũ khí 1 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 2 Sao
Vũ khí 2 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 3 Sao
Vũ khí 3 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp 4 Sao 3 Sao
Vũ khí 4 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp 5 Sao
Vũ khí 5 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp 6 Sao
Vũ khí 6 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp (nguyên) 7 Sao Mất tất cả nguyên liệu
(bao gồm Vũ khí)
Vũ khí 7 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp (nguyên) 8 Sao
Vũ khí 8 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp (nguyên) 9 Sao
Vũ khí 9 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Khí Tinh (sơ cấp) 10 Sao Vũ khí chưa thăng cấp
Vũ khí 10 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Khí Tinh (sơ cấp) 11 Sao
Vũ khí 11 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Khí Tinh (sơ cấp) 12 Sao
Cách 2: Sử dụng bùa may mắn 100%
Công thức Thành công Thất bại
Vũ khí chưa thăng cấp + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 1 Sao 100% thành công
Vũ khí 1 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 2 Sao
Vũ khí 2 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện 3 Sao
Vũ khí 3 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp 4 Sao 3 Sao
Vũ khí 4 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp 5 Sao
Vũ khí 5 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + 3 Vũ khí Sơ Cấp 6 Sao
Vũ khí 6 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Nguyên cao cấp 7 Sao 100% Thành Công
Vũ khí 7 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Nguyên cao cấp 8 Sao
Vũ khí 8 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Nguyên cao cấp 9 Sao
Vũ khí 9 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Tinh cao cấp 10 Sao
Vũ khí 10 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Tinh cao cấp 11 Sao
Vũ khí 11 Sao + Ngũ Quang Thạch/nguyên liệu tương ứng + Lam Bảo Thạch + Trầm Điện + Khí Tinh cao cấp 12 Sao

Phong Thần Chính Tông kính bút!