Hướng dẫn làm nhiệm vụ tân thủ Phong Thần Chính Tông lên ngay cấp 25

20-06-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Khác với đa số các phiên bản khác,  Phong Thần Chính Tông có hệ thống nhiệm vụ tân thủ chi tiết, dễ làm, giúp bạn nhanh chóng đạt cấp độ 25 mà không phải cực khổ đi làm Kế Tục, Giáo Huấn rất mất thời gian nữa.

Chi tiết nhiệm vụ:

Bước 1 ->  sau khi tạo nhân vật hãy tới ngay Quân Sư Tân Thủ của hệ phái mình để nhận nhiệm vụ:

Toạ độ :

Sùng Thành Doanh : 205,200

Ngọc Hư Cung : 211,195

Xi Vưu Mộ : 195,201

nhiem vu tan thu phong than chinh tong

Đối thoại với Quân Sư để bắt đầu chuỗi nhiệm vụ : 

nhiem vu tan thu phong than chinh tong

Làm theo hướng dẫn trong bảng hướng dẫn nhiệm vụ F11

Toạ độ các NPC có thể xem trong bản đồ nhỏ ở góc phải trên cùng màn hình game

2 -> Gặp Đại Phu

3 -> Gặp Võ Sư

4 -> Gặp Thợ Đồng

5 ->. Gặp Tạp Hoá

6 -> Gặp Thủ Khố

7 -> Gặp Lễ Quan

8 -> Gặp Truyền Lệnh Quan Chiến Trường 

                   Toạ độ Xi Vưu Mộ : 196, 203

                   Toạ độ Ngọc Hư Cung : 217, 201

                   Toạ độ Sùng Thành Doanh : 204, 198

9 -> Gặp Sứ Giả

10 -> Gặp Đại Sứ Phong Thần

                   Toạ độ Xi Vưu Mộ : 191, 202

                   Toạ độ Ngọc Hư Cung : 214, 201

                   Toạ độ Sùng Thành Doanh : 200, 199

11 -> Gặp Thủ Khố nhận nhiệm vụ thu thập chính tuyến.

12 -> Tìm vật phẩm giao cho Thủ Khố 

                   Giáp Sĩ : 20 Đoản Kiếm (đánh Kiếm Nhân), 20 Mảnh Giáp (đánh Xạ Nhân)

                   Đạo Sĩ : 20 Băng Cơ (đánh Tuyết Quái), 20 Ngọc Cốt (đánh Băng Lang)

                   Dị Nhân : 20 Mặt Quỷ (đánh Hoả Diện), 20 Hoả Vũ (đánh Cuồng Điêu)

13 -> Gặp Thủ Khố nhận nhiệm vụ mở rương.

14 -> Tìm vật phẩm giao cho Thủ Khố 

                   Giáp Sĩ : 30 Đoản Kiếm (đánh Kiếm Nhân), 30 Mảnh Giáp (đánh Xạ Nhân)

                   Đạo Sĩ : 30 Băng Cơ (đánh Tuyết Quái), 30 Ngọc Cốt (đánh Băng Lang)

                   Dị Nhân : 30 Mặt Quỷ (đánh Hoả Diện), 30 Hoả Vũ (đánh Cuồng Điêu)

15 -> Gặp Tạp Hoá

16 -> Tìm đánh quái vật theo hướng dẫn trong F11. Bảng thống kê các loại quái chi tiết

17 -> Về gặp Tạp Hoá trả nhiệm vụ khi đánh đủ quái

18 -> Tới Triều Ca(215,188) hoặc Tây Kỳ(178,190) gặp Nhà Chiêm Tin nhận nhiệm vụ mới

19 -> Tới Mạnh Tân tiêu diệt 100 quái vật bất kỳ

20 -> Tới Triều Ca(215,188) hoặc Tây Kỳ(178,190) gặp Nhà Chiêm Tin trả nhiệm vụ.

Phần thưởng :

Khi làm xong toàn bộ nhiệm vụ Tân Thủ sẽ đạt cấp 25,1 số vật phẩm hỗ trợ và được mở khoá rương đầu tiên để sử dụng.

Phải hoàn thành nhiệm vụ Tân Thủ mới có thể tiếp tục nhận nhiệm vụ chính tuyến.

 


Phong Thần Chính Tông kính bút!