Thông tin Hỗ Trợ Tân Thủ và các loại GiftCode

28-05-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Phàm là người trong Tam Giới, lúc bắt đầu bôn tẩu sẽ có những khó khăn nhất định, nắm được điều đó nên BQT có 1 số phần quà tân thủ cũng như các loại code gửi tới quý đạo hữu nhân dịp Server mới khai mở

I - Hỗ trợ tân thủ

Phần thưởng

1 bộ trang bị lục 2x thăng 6 (nhiệm vụ)

Vũ Khí Hoàng Kim tân thủ #6 (nhiệm vụ)

1 thú cưỡi 1x (ngẫu nhiên thuộc tính)

Cách nhận : lấy mã code tân thủ tại trang web https://ptchinhtong.com/TaiKhoan/  -> mục [Nhận - Kích hoạt code], sau đó vào game tìm tới NPC Lễ Quan để nhập mã code.

phong than 2008

 

II - Code hỗ trợ 01

Phần thưởng

1 Tiểu thiên hương tục mệnh lộ

1 Lâm tiên lộ

1 Trầm điện

1 Quy chân thạch

1 Chỉ nhân

1 Mộc nhân

1 Đồng nhân

Cách nhận : lấy mã code tân thủ tại trang web https://ptchinhtong.com/TaiKhoan/  -> mục [Nhận - Kích hoạt code], sau đó vào game tìm tới NPC Lễ Quan để nhập mã code.

phong than 2008

 

III - Code hỗ trợ 02

Phần thưởng :

1 Di ngoại phù

1 Thanh lộ tiểu

1 Chân khí tiểu

2 Thưởng kim bài

5 Khao quân lệnh

3 Linh hồn kỳ

Cách nhận : lấy mã code tân thủ tại trang web https://ptchinhtong.com/TaiKhoan/  -> mục [Nhận - Kích hoạt code], sau đó vào game tìm tới NPC Lễ Quan để nhập mã code.

phong than 2008

IV- Code Linh Thú (Pet)

Tặng ngay Linh Thú có các tính năng tự nhặt đồ, tự buff skill vòng sáng, tự bán rác, tự sửa đồ, tự combo nhiều skill ngay khi vừa vào game.

Cách nhận : lấy mã code tân thủ tại trang web https://ptchinhtong.com/TaiKhoan/  -> mục [Nhận - Kích hoạt code], sau đó vào game tìm tới NPC Lễ Quan để nhập mã code.

linh thu phong than, pet phong than

Chúc quý đạo hữu có trải nghiệm vui vẻ tại Phong Thần Chính Tông.


Phong Thần Chính Tông kính bút!