Giới thiệu tính năng Thập Ngũ Trùng Thiên tại Phong Thần Chính Tông

20-06-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Tính năng Thập Ngũ Trùng Thiên giúp các Trang Bị Lục, Vũ Khí Hoàng Kim của phiên bản 2008 đột phá lên 1 tầm cao mới mà không làm mất đi bản sắc vốn có, giúp cho Trang Bị Lục, Vũ Khí Hoàng Kim mãi mãi có giá trị theo thời gian.

Nội dung:

1 : Cách thăng cấp

Trang Bị Lục, Vũ Khí Hoàng Kim thăng 12 trở lên + Lam Bảo Thạch + Pháp bảo cấp 10 tương ứng + Tiền vạn = Trang Bị Lục, Vũ Khí Hoàng Kim thăng cấp 13 -> 14 -> 15.

Tỷ lệ thành công : 50% (có thể dùng các vật phẩm bán tại NPC Thập Ngũ Cổ Thánh (Diêu Trì 195,196) để tăng cao tỷ lệ thành công).

2 : Thuộc tính sau khi thăng cấp

Khi Trang Bị Lục, Vũ Khí Hoàng Kim tăng lên 13, 14, 15 ở mỗi cấp sẽ được cộng thêm 1 thuộc tính mới (xem danh sách phía dưới).

Khi ra các thuộc tính không mong muốn có thể dùng Thập Nhị Tâm Thạch đem Trang Bị Lục, Vũ Khí Hoàng Kim và 5 viên Hồng Bảo Thạch tới Xích Tùng Tử hoàn nguyên về trạng thái thăng cấp 12 (sẽ được xoá toàn bộ thuộc tính cộng thêm). Sau đó tiến hành nâng cấp lại sẽ được cộng lại các thuộc tính ngẫu nhiên khác.

Thuộc tính tăng thêm ngẫu nhiên khi tăng cấp trang bị, vũ khí lên 13 14 15 Phái có thể ra opt này
Tên Thuộc Tính Min Opt Max Opt Tỷ lệ ra Giáp Sĩ Đạo Sĩ Dị Nhân
Sinh Lực (điểm) 40 120 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Nội Lực (điểm) 40 120 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Né tránh (điểm) 50 100 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Chính xác (điểm) 50 100 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Phòng Ngự % 3 7 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Phòng ngự (điểm) 40 50 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Bỏ qua phòng ngự điểm 80 100 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Phản đòn cận chiến % 3 7 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Phản đòn tầm xa % 3 7 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Hút nội lực (tác dụng với người) % 3 7 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Hút sinh lực (tác dụng với người) % 3 7 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Hoá sát thương thành nội lực % 3 7 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Giảm thời gian trúng thương (điểm) 10 20 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Giảm thời gian đóng băng % 10 20 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Sát Thương Cơ Bản (điểm) 20 30 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Tăng sát thương cơ bản % 1 10 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Hoả sát (điểm) 20 30 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Băng Sát (điểm) 20 30 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Thổ Sát (điểm) 20 30 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Lôi Sát (điểm) 20 30 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Tỷ lệ bạo kích Băng Sát % 1 5 Ngẫu nhiên ✔️
Tỷ lệ bạo kích Thổ Sát % 1 5 Ngẫu nhiên ✔️
Tỷ lệ bạo kích Lôi Sát % 1 5 Ngẫu nhiên ✔️
Tăng thời gian trúng thương (điểm) 10 20 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Tăng thời gian đóng băng % 10 20 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Tăng sát thương bạo kích pháp thuật % 10 20 Ngẫu nhiên ✔️
Tăng sát thương bạo kích vật lý % 10 20 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️
Giảm sát thương bạo kích pháp thuật % 10 20 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Giảm sát thương bạo kích vật lý % 10 20 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Sức Mạnh (điểm) 10 20 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Thể Chất (điểm) 10 20 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Ngộ Tính (điểm) 10 20 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Thân Pháp (điểm) 10 20 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Kháng Bạo Kích Vật Lý % 1 5 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Kháng Bạo Kích Pháp Thuật % 1 5 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Tỷ lệ bạo kích vật lý % 1 5 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️
Tỷ lệ bạo kích pháp thuật % 1 5 Ngẫu nhiên ✔️
Tỷ lệ bạo kích Hoả sát % 1 5 Ngẫu nhiên ✔️
Tất cả thuộc tính (điểm) 10 20 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Bỏ qua né tránh % 1 5 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Bỏ qua kháng Hoả % 1 5 Ngẫu nhiên ✔️
Xuất chiêu Vũ Khí % 10 20 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️
Xuất chiêu Bùa Pháp % 10 20 Ngẫu nhiên ✔️
Bỏ qua kháng Thổ % 1 5 Ngẫu nhiên ✔️
Bỏ qua kháng Lôi % 1 5 Ngẫu nhiên ✔️
Bỏ qua kháng Băng % 1 5 Ngẫu nhiên ✔️
Giảm sát thương cơ bản % 3 7 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Nội Lực Hộ Thân % 1 5 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Tất cả kháng tính % 1 5 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️
Bỏ qua Giảm STCB % 1 5 Ngẫu nhiên ✔️ ✔️ ✔️

 

Chỉ số min max chỉ để tham khảo, có thể khác với thực tế trong game bởi hệ thống cân bằng sức mạnh của game.


Phong Thần Chính Tông kính bút!