Vũ Khí Truyền Thuyết Phong Thần Chính Tông _ Giới thiệu thuộc tính

20-06-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Vũ Khí Truyền Thuyết là bảo vật đặc thù của Phong Thần Chính Tông, tề danh với các loại vũ khí hoàng kim vốn có, nay đã được mang trong mình thuộc tính mới chuẩn theo bản KingSoft đang phát hành!

12 loại vũ khí - 12 nguồn gốc kỳ bí khôn cùng - 12 oai lực khác nhau. Cứ ngỡ truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, cổ kim bất kiến nhưng nay đã hiển lộ giữa thanh thiên bạch nhật. Giáp sĩ, Dị Nhân hay Đạo Sĩ rồi đây sẽ một phen vùng vẫy thị uy khắp ba cõi. Một sự chấn động kinh thiên!

Sau sự xuất hiện thần kỳ người người kinh ngạc, ngày kiến ngộ giữa vật báu và kỳ tài đã không còn xa. Hãy cùng Bổn Pháp nhìn lại những Vũ khí vạn cổ kỳ trân này.

--------------------------------------------------------------------------------

Vũ Khí Truyền Thuyết - Bạch Điểu - Phong Thần Chính Tông

vu khi truyen thuyet, phong than

--------------------------------------------------------------------------------

►  Vũ Khí Truyền Thuyết - Bất Hối - Phong Thần Chính Tông

vu khi truyen thuyet, phong than

--------------------------------------------------------------------------------

►  Vũ Khí Truyền Thuyết - Chí Tôn - Phong Thần Chính Tông

vu khi truyen thuyet, phong than

--------------------------------------------------------------------------------

►  Vũ Khí Truyền Thuyết - Đa Tình - Phong Thần Chính Tông

vu khi truyen thuyet, phong than

--------------------------------------------------------------------------------

►  Vũ Khí Truyền Thuyết - Nguyệt Ảnh - Phong Thần Chính Tông

vu khi truyen thuyet, phong than

--------------------------------------------------------------------------------

►  Vũ Khí Truyền Thuyết - Nhân Gian - Phong Thần Chính Tông

vu khi truyen thuyet, phong than

--------------------------------------------------------------------------------

►  Vũ Khí Truyền Thuyết - Phiêu Miễu - Phong Thần Chính Tông

vu khi truyen thuyet, phong than

--------------------------------------------------------------------------------

►  Vũ Khí Truyền Thuyết - Tam Giới - Phong Thần Chính Tông

vu khi truyen thuyet, phong than

--------------------------------------------------------------------------------

►  Vũ Khí Truyền Thuyết - Tinh Thần - Phong Thần Chính Tông

vu khi truyen thuyet, phong than

--------------------------------------------------------------------------------

►  Vũ Khí Truyền Thuyết - Vạn Kiếp - Phong Thần Chính Tông

vu khi truyen thuyet, phong than

--------------------------------------------------------------------------------

►  Vũ Khí Truyền Thuyết - Vị Ương - Phong Thần Chính Tông

vu khi truyen thuyet, phong than

--------------------------------------------------------------------------------

►  Vũ Khí Truyền Thuyết - Vô Lượng - Phong Thần Chính Tông

vu khi truyen thuyet, phong than

Ghi chú: phiên bản Kingsoft cập nhật thường xuyên, khi bạn xem bài viết này có thể thuộc tính các vũ khí trong game đã được nâng cấp hoặc thay đổi đôi chút


Phong Thần Chính Tông kính bút!