21-04-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Thẻ Tài Khoản Kim Dật là vật phẩm khá đặc thù trong Phong Thần Chính Tông, nó giúp quý đạo hữu tiết kiệm rất nhiều chi phí khi làm các nhiệm vụ hàng ngày (giảm tới 70% so với giá gốc tại F2 Bảo Vật)

BQT xin phép giới thiệu và hướng dẫn sử dụng nó một cách chi tiết tới quý đạo hữu gần xa!

I - Nguồn Gốc

Mở tại mục [Thẻ Kim Dật giảm giá nhiệm vụ ngày] trong vật phẩm Thẻ Hỗ Trợ Phong Thần Chính Tông (Thẻ Tân Thủ cũ)

the kim dat phong than

II -  Cách sử dụng

1 - Mua tài khoản Kim Dật

Có thể dùng 600 Vàng (có được từ việc nạp vàng, kiểm tra số dư tại F2 -> Thông Bảo), để đổi 2000 điểm Kim Dật có hạn sử dụng 7 ngày tính từ ngày mua.

Điểm Kim Dật có giá trị tương đương Tiền Đồng nhưng chỉ có thể sử dụng tại cửa hàng Kim Dật để để đổi các vật phẩm dùng cho nhiệm vụ hàng ngày.

Khi hết hạn sử dụng của tài khoản Kim Dật thì dù số dư tài khoản Kim Dật có còn cũng không thể sử dụng tiếp, phải mua lại thẻ mới.

Khi mua thẻ Kim Dật mới thì sẽ có lại 2000 điểm Kim Dật (không thể cộng dồn số dư cũ của thẻ cũ) và tính lại hạn sử dụng là 7 ngày kể từ ngày mua.

Mỗi lần mua thẻ sẽ tính là 1 tài khoản Kim Dật mới có đánh số thứ tự, ví dụ thẻ số 1 là thẻ mua lần thứ 1.

the kim dat phong than2- Dùng điểm Kim Dật đổi các vật phẩm làm nhiệm vụ hàng ngày

Giá các vật phẩm làm nhiệm vụ hàng ngày trong cửa hàng Kim Dật bằng với giá ở F2 (Kỳ Trân Các) nhưng chỉ có thể dùng điểm Kim Dật để đổi.

Chỉ cần dùng 600 vàng là có thể mở tài khoản Kim Dật với số dư 2000 điểm, có thể dùng 2000 điểm này để đổi các vật phẩm cần thiết trong cửa hàng Kim Dật (tiết kiệm tới 70% so với giá gốc ở F2 Kỳ Trân Các)

the kim dat phong than

 


Phong Thần Chính Tông kính bút!