Tính năng giới hạn cấp và lộ trình mở giới hạn cấp tại Băng Hỏa Cung

09-04-2021 18:17

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Trong con đường tu tiên, bôn tẩu tại Tam Giới, không ít lần chúng ta nản lòng vì cách biệt quá lớn giữa người và người với nhau. Thấu hiểu tâm tình của quý đạo hữu, Phong Thần Chính Tông là Phong Thần đầu tiên áp dụng hệ thống giới hạn cấp theo thời gian và các điều kiện khác nhau để đảm bảo tính công bằng trong game.

phong than van tien tran

I - Sơ lược về quy luật giới hạn cấp.

Từ khi khai mở máy chủ mới sẽ có các mốc thời gian, điều kiện ràng buộc, khi chưa được mở giới hạn cấp mới thì quý kỳ sỹ đạt cấp cao nhất của mốc giới hạn hiện tại sẽ không thể lên cấp nữa dù kinh nghiệm có vượt quá 100%.

Số dư kinh nghiệm có được kể từ lúc đạt max cấp giới hạn vẫn sẽ được cộng dồn, vào lần mở giới hạn cấp tiếp theo sẽ tự động được tính để nâng cấp nhân vật. Lượng kinh nghiệm nhân được khi đạt max cấp giới hạn và 100% sẽ chỉ còn lại 50% lượng kinh nghiệm thực tế.

Ví dụ: khi đạt cấp giới hạn hiện tại là 99 và kinh nghiệm hiện có là 100%, thì khi làm nhiệm vụ hay đánh quái thay vì nhận được 5000 kinh nghiệm như bình thường thì sẽ chỉ nhận được 2500.

II - Lộ trình giới hạn và mở cấp tại Băng Hỏa Cung.

31/12/2022 Giới hạn cấp 50 là cao nhất
02/01/2023 Mở giới hạn cấp 50, cấp cao nhất có thể đạt được là 70
05/01/2023 Mở giới hạn cấp 70, cấp cao nhất có thể đạt được là 90
12/01/2023 Mở giới hạn cấp 90, cấp cao nhất có thể đạt được là 99
20/01/2023 Mở giới hạn cấp 99, cấp cao nhất có thể đạt được là 109

Sau khi mở giới hạn cấp 109, mỗi khi máy chủ có 10 người đạt 109/119/129 v/v... sẽ mở mốc tiếp theo là 119/129/139 v/v..., tương tự cho các mốc còn lại tới 200, nếu trong 1 tháng không có đủ 10 người đạt cấp độ giới hạn thì sẽ tự động mở mốc cấp tiếp theo.

Thời gian mở cấp khi đủ điều kiện là 12 giờ trưa ngày hôm đó.

Tùy theo tình hình thực tế của máy chủ mà BQT có thể mở cấp sớm hơn hoặc muộn hơn, quyết định của BQT là cao nhất và là quyết định cuối cùng.


Phong Thần Chính Tông kính bút!