Sự Kiện Tết Nguyên Đán 2023

28-05-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Hòa chung niềm vui Tết Nguyên Đán, Phong Thần Chính Tông xin gửi tới quý đồng đạo sự kiện Tết 2023

Thời gian : sau bảo trì 18h chiều ngày 21/01/2023

Kết thúc: 23h59p 15/02/2023

Đối tượng: tất cả nhân sĩ đạt cấp 50 có thể sử dụng các loại Bánh Chưng.

I - NPC quản lý sự kiện :

Sứ Giả tại các thôn, thành.

game phong than

II - Vật phẩm liên quan:

Tên + Hình ảnh Chú thích vật phẩm

Túi Nguyên Liệu Tết

game phong than

Đánh quái tại các bản đồ cấp 50 trở lên.

Người chơi đạt cấp 60 khi đánh quái mới rớt.

Mua tại NPC Sứ Giả giá 1 Xu / 5 cái

Tính chất: Giao dịch, Bán Tiệm, Vứt Bỏ.

Gạo Nếp

game phong than

Lá Chuối

game phong than

Dây Lạt

game phong than

Đậu Xanh

game phong than

Mở Túi Nguyên Liệu Tết nhận được.

Tính chất: Giao dịch, Bán Tiệm, Vứt Bỏ.

Thịt Heo

game phong than

Mở Bánh Chưng Nhân Đậu hoặc Bánh Chưng Nhân Thịt có tỷ lệ nhận được.

Mua tại NPC Sứ Giả giá 5 Xu / 1 cái

Tính chất: Giao dịch, Bán Tiệm.

Bánh Chưng Nhân Đậu

game phong than

Ghép từ 4 nguyên liệu: Đậu Xanh + Gạo Nếp + Lá Chuối + Dây Lạt + 2 vạn lượng.

Tính chất: Giao dịch, Bán Tiệm, Vứt Bỏ.

Bánh Chưng Nhân Thịt

game phong than

Ghép từ 4 nguyên liệu: Đậu Xanh + Gạo Nếp + Lá Chuối + Dây Lạt + Thị Heo + 2 vạn lượng.

Tính chất: Giao dịch, Bán Tiệm, Vứt Bỏ.

 

III - Phần Thưởng sử dụng các loại Bánh Chưng

Bánh Chưng Nhân Đậu
30000 exp (cộng dồn) Có tỷ lệ cao nhận Thịt Heo
Bánh Chưng Nhân Thịt
150000 exp (cộng dồn) Tướng Quân Lệnh
Mảnh Hồng Thủy Tinh Hồng Thủy Tinh
Hồng Bảo Thạch Mảnh Lam Thủy Tinh
Lam Thủy Tinh Lam Bảo Thạch
Thanh Lộ Tiểu Chân Khí Tiểu
Túi Hàng Quy Hồn Châu
Thần Câu Phù Phi Mao Phù
Vũ Khí Sơ Cấp Trang Bị Sơ Cấp
Tốc Lệnh Bá Lạc Nhãn 11
Bá Lạc Nhãn 12 Bá Lạc Nhãn 13
Trang Bị Lục 8x Trang Bị Lục 10x
Vũ Khí Truyền Thuyết 75 Vũ Khí Truyền Thuyết 85
Vũ Khí Truyền Thuyết 95 Vũ Khí Hoàng Kim 90
Vũ Khí Hoàng Kim 100 Thịt Heo
Chân Khí Thanh Lộ
Vũ Khí Sơ Cấp Nguyên Trang Bị Sơ Cấp Nguyên
Khí Tinh Sơ Cấp Trang Tinh Sơ Cấp
Bạch Không Thư Lam Không Thư
Hoàng Không Thư Hồng Không Thư
Hoàng Ngọc Hoàng Ngọc Cao Cấp
Hoàng Ngọc Đặc Biệt Lục Tùng Thạch
Lục Tùng Thạch Cao Cấp Lục Tùng Thạch Đặc Biệt
Nữ Oa Thạch Khao Quân Lệnh
Mảnh Vải Vải Dày
Linh Hồn Kỳ Dụ Hồn Hương
Chìa Khóa Linh Tê Cửu Tinh Tứ Đàn Châu
Lưu Ly Bôi Thưởng Kim Bài
Ngọc Hư Lộ Tử Kim Hồ Lô
Hấp Hồn Hồ Lô Sách Chư Hầu mảnh
Lò Luyện Đơn Chuộc Hồn Đăng
Thiên Tiên Thủy Huân Ma Hương
H.Quân Lệnh Hoa Thanh Lộ
Chỉ Nhân Mộc Nhân
Đồng Nhân
Vô Tổn Ám Phù Vô Tổn Ám Phù Cao Cấp
Khí Tinh (Siêu Cấp) Trang Tinh (Siêu Cấp)

 

IV - Phần thưởng đạt mốc

Khi dùng đủ các mốc 500, 1000, 1500, 2000, 2500 có tỷ lệ nhận các phần quà sau (chắc chắn ra ngẫu nhiên 1 trong các phần quà bên dưới)
Tướng Quân Lệnh Vô Tổn Ám Phù
Vô Tổn Ám Phù Cao Cấp Phá Chướng Khí Thạch Cao
Phá Chướng Trang Thạch Cao Trang Bị Lục 8x
Trang Bị Lục 10x Vũ Khí Truyền Thuyết 75
Vũ Khí Truyền Thuyết 85 Vũ Khí Truyền Thuyết 95
Vũ Khí Hoàng Kim 90 Vũ Khí Hoàng Kim 100
Nghịch Lân Nghịch Long
Nghịch Lôi Chí Lân
Chí Linh Chí Phượng
Trác Lân Trác Long
Trác Lôi Hóa Linh Tán
Hoàng Ngọc Đặc Biệt Lục Tùng Thạch Đặc Biệt
Khí Tinh Sơ Cấp Trang Tinh Sơ Cấp
Khí Tinh (Siêu Cấp) Trang Tinh (Siêu Cấp)
Trang Bị Cam Phá Quân Ngẫu Nhiên

 

V - Thông tin khác

Khi dùng đủ 2500 Bánh Chưng và nhận đủ các mốc có thể làm mới về 0 để sử dụng lại và nhận lại các mốc 1 lần nữa.

Mỗi nhân vật có 1 lần reset Bánh Chưng Nhân Đậu và 2 lần reset Bánh Chưng Nhân Thịt.

 

 
 

Phong Thần Chính Tông kính bút!