Lộ trình mở cấp và tính năng máy chủ Thần Ma Điện

18-07-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

✍️ Lộ trình mở cấp và tính năng máy chủ [Thần Ma Điện]

phong than

------------------------------------

🍁 Lộ trình mở tính năng:

️ ✨ 30/04/2023 Mở tất cả các tính năng của phiên bản 2008 Plus có trong bản Test

️ ✨ 30/05/2023 Mở tính năng ghép trang bị Cam (riêng cam Phá Quân ghép từ trang bị lục 10x)

️ ✨ 01/07/2023 Mở tính năng ghép trang bị Thần Binh của bản 2008 𝐕̷̐̈͛̐̈̐̈͛̐̈𝐍̷̐̈͛̐̈̐̈͛̐̈𝐆̷̐̈͛̐̈̐̈͛̐̈ (ghép từ trang bị Cam Phá Quân)

️ ✨ 15/07/2023 Mở lĩnh ngộ kỹ năng 120 thượng cổ

️ ✨ 30/07/2023 Mở lĩnh ngộ kỹ năng 150 thất truyền

️ ✨ 15/08/2023 Mở ghép Pháp Bảo Thượng Cổ 5 dòng

️ ✨ 30/08/2023 Mở tu luyện Phân Thân khi đạt cấp 200

️ ✨ 15/09/2023 Mở tính năng Phong Thần Bảng Trận Pháp (kích hoạt các thuộc tính ẩn mới chưa phiên bản nào có)

️ ✨ 30/09/2023 Mở tính năng Tinh Luyện trang bị Thần Binh

️ ✨ 15/10/2023 Mở tính năng Khí Linh Phụ Thể

️ ✨ Lưu ý: đây chỉ là lịch dự kiến, có thể mở sớm hoặc muộn hơn tùy vào tình hình thực tế

------------------------------------

🍁 Lộ trình mở cấp:

️ ⛳ 30/04/2023 Giới hạn cấp 50 là cao nhất

️ ⛳ 12h trưa 01/05/2023 Mở giới hạn cấp 50, cấp cao nhất có thể đạt được là 70

️ ⛳ 12h trưa 03/05/2023 Mở giới hạn cấp 70, cấp cao nhất có thể đạt được là 90

️ ⛳ 08/05/2023 Mở giới hạn cấp 90, cấp cao nhất có thể đạt được là 99

️ ⛳ 14/05/2023 Mở giới hạn cấp 99, cấp cao nhất có thể đạt được là 109

 ⛳ 24/05/2023 Mở giới hạn cấp 109, cấp cao nhất có thể đạt được là 119

 ⛳ 04/06/2023 Mở giới hạn cấp 119, cấp cao nhất có thể đạt được là 129

 ⛳ 15/06/2023 Mở giới hạn cấp 129, cấp cao nhất có thể đạt được là 139

️ ⛳ Sau khi mở giới hạn cấp 139, mỗi khi máy chủ có 10 người đạt 139/149/159 v/v... sẽ mở mốc tiếp theo là 149/159/169 v/v..., tương tự cho các mốc còn lại tới 200, nếu trong 1 tháng không có đủ 10 người đạt cấp độ giới hạn thì sẽ tự động mở mốc cấp tiếp theo.

️ ⛳ Thời gian mở cấp khi đủ điều kiện là 12 giờ trưa ngày hiện tại.

️ ⛳  Từ khi khai mở máy chủ mới sẽ có các mốc thời gian, điều kiện ràng buộc, khi chưa được mở giới hạn cấp mới thì quý kỳ sỹ đạt cấp cao nhất của mốc giới hạn hiện tại sẽ không thể lên cấp nữa dù kinh nghiệm có vượt quá 100%.

️ ⛳  Số dư kinh nghiệm có được kể từ lúc đạt max cấp giới hạn vẫn sẽ được cộng dồn, vào lần mở giới hạn cấp tiếp theo sẽ tự động được tính để nâng cấp nhân vật. Lượng kinh nghiệm nhân được khi đạt max cấp giới hạn và 100% sẽ chỉ còn lại 50% lượng kinh nghiệm thực tế.

️ ⛳  Ví dụ: khi đạt cấp giới hạn hiện tại là 99 và kinh nghiệm hiện có là 100%, thì khi làm nhiệm vụ hay đánh quái thay vì nhận được 5000 kinh nghiệm như bình thường thì sẽ chỉ nhận được 2500.

--------------------------------------------------

*** Chi tiết lộ trình vui lòng theo dõi thêm các bài viết tại trang chủ.

--------------------------------------------------

👉 Trang chủ và tải game : http://ptchinhtong.com

👉 Fanpage : https://www.facebook.com/ptchinhtong/

👉 Groups : https://www.facebook.com/groups/ptchinhtong/

⛔ Phong Thần Chính Tông - ptchinhtong.com - Nơi game thủ làm chủ cuộc chơi

#phongthan #phongthanpk #phongthan2008 #phongthannguyenban #phongthanchinhtong #phongthan2

 

Phong Thần Chính Tông kính bút!