Thời gian hoạt động và thời gian ra Boss tại Phong Thần Chính Tong

28-05-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Thay đổi thời gian xuất hiện 1 số BOSS thế giới :
4 BOSS Tứ Linh (Thiết Bố, Kim Trại, Lam Bá, Côn Bối): thời gian 0h->0h45 chuyển thành 10h sáng -> 10h45 tối
Bàn Cổ 6h sáng chuyển thành Bàn Cổ 9h sáng
Bàn Cổ 18h chuyển thành Bàn Cổ 19h
Đại Điêu 6h30 sáng chuyển thành Đại Điêu 9h30 sáng
Đại Điêu 18h30 chuyển thành Đại Điêu 19h30

Tọa độ của đại đa số tất cả các Boss tại Phong Thần Chính Tông là ngẫu nhiên, không cố định vị trí, khi có thông báo Boss ra cần đi tìm mới có thể thấy.


Phong Thần Chính Tông kính bút!