Công thức hợp thành và chế tạo trang bị Cam Phong Thần Chính Tông

28-05-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Để thuận tiện cho quý đồng đạo tham khảo về Công thức hợp thành và chế tạo trang bị Cam Phong Thần Chính Tông, BQT xin có bài hướng sau đây:

cong thuc che tao do cam phong than
I - NPC phụ trách

Trấn Nguyên Đại Tiên tại bản đồ Diêu Trì (183,198)

II - Các vật phẩm liên quan

Trấn Kích : mua tại F2 giá 3 Tiền đồng

Sợi Tơ Thần Bí : mua tại F2 hoặc các hoạt động trong game

Các vật phẩm liên quan và vật phẩm mới khác : xem chi tiết tại NPC Trấn Nguyên

Các loại đồ phổ Trang Bị Cam:

Đồ phổ Hào Kiệt, Phục Ma: nhận được khi làm nhiệm vụ Bào Thương Lạc Đà.

Đồ phổ Thiên Tứ: nhận được khi làm nhiệm vụ Tứ Linh (Tứ Tượng Linh Tê)

Đồ phổ Phá Quân: từ hoạt động, nhiệm vụ Tuế Hàn, đổi bằng danh vọng hấp hồn tại Quỳnh Tiêu, Vân Tiêu.

III - Công Thức và các lưu ý
Xem chi tiết tại NPC Trấn Nguyên (sẽ sớm cập nhật lên web để tiện theo dõi)...


Phong Thần Chính Tông kính bút!