Hướng dẫn tân thủ cày cuốc tại game Phong Thần Chính Tông

20-06-2024

Trang chủ       |       Tải Game       |       Đăng Ký

Rất nhiều quý đạo hữu đang và đã tìm đến Phong Thần Chính Tông nhưng do lâu năm chưa chơi lại game nên nhiều cái còn bỡ ngỡ.

Để thuận tiện cho việc chơi cũng như cày cuốc tại Phong Thần Chính Tông, BQT xin mạn phép đưa ra 1 lộ trình cơ bản để quý đạo hữu tham khảo.

Hướng Dẫn Phím Tắt

Hướng Dẫn Ép Đồ Tại Xích Tùng Tử

Hướng Dẫn Dùng Auto và Linh Thú

Hướng dẫn Add Lệnh Skll AddCommand

*** Nhiệm Vụ Theo Cấp ***

I - Tân thủ

Tạo nhân vật xong -> lên web nhận code https://ptchinhtong.com/TaiKhoan/

Tới Lễ Quan nhập Code, lấy những phần quà ban đầu.

Tới Npc Quân Sư Tân Thủ tiếp nhận chuỗi nhiệm vụ Tân Thủ 

Làm theo hướng dẫn sẽ lên được cấp 25 -> Hướng dẫn làm nhiệm vụ tân thủ

 

 

II - Sơ cấp

Sau khi đạt cấp 25 chúng ta tiến hành bật bảng nhiệm vụ F11 lên để làm các nhiệm vụ trong game.

Cấp 25 đến Triều Ca tiến hành Quay Càn Khôn Luân (NPC Nhà Chiêm Tinh 216,188)

Cấp 25 tiến hành làm nhiệm vụ Chính Tuyến (xem chi tiết tại bẳng F11)

Cấp 25 đến Thương Điếm các thành, thôn nhân nhiệm vụ Bào Thương (Lạc Đà Chở Hàng)

Cấp 30 đến Triều Ca tiến hành làm nhiệm vụ Thám Quân (NPC Hoàng Thiên Hóa 214,184)
Cấp 30 đến Triều Ca tiến hành làm nhiệm vụ Thiên Thụ (NPC Tỳ Bà 223,179)
Cấp 31 đến Triều Ca tiến hành làm nhiệm vụ Vạn Tiên Trận - Thổ (NPC Thiên Hùng 196,184)

Cấp 35 có thể tiến hành vào Lãnh Địa hoặc lập Lãnh Địa (tại NPC Cơ Xương Phong Thần Đài 204,200), sau khi vào có thể nộp Sách Chư Hầu tại NPC Lý Tịnh Phong Thần Đài (209,206) nhận lượng lớn kinh nghiệm.

Cấp 38 đến Triều Ca tiến hành làm nhiệm vụ Giang Sơn Y Cựu (NPC Dư Khánh 195, 201) -> Hướng Dẫn Giang Sơn Y Cựu

Cấp 40 đến Phong Thần Đài tiến hành làm nhiệm vụ Siêu Độ (NPC Ân Hồng 190, 199)

Cấp 49 đến Diêu Trì tiến hành làm nhiệm vụ Nhập Hồn (NPC Long Cát Công Chúa 220, 189)

Các nhiệm vụ hàng ngày có thể làm miễn phí lần đầu, từ lần thứ 2 sẽ tốn thêm 1 chút chi phí (làm nhiều lần sẽ giúp lên cấp nhanh hơn)

III - Trung Cấp

Cấp 50 đến Tây Kỳ tiến hành làm nhiệm vụ Đạo Cụ (NPC Tân Miễn 190, 190)

Cấp 50 đến Phong Thần Đài tiến hành làm nhiệm vụ Lãnh Địa (Đánh Thuê, Hoa Thần Bí) (NPC Thương Thang 196, 196)

Cấp 55 đến Mạnh Tân tiến hành làm nhiệm vụ Vận Lương (NPC Phong Lâm 191, 212)

Cấp 60 tiến hành tham gia Thương Chu đại chiến (NPC [Bia Thần] Phong Thần Đài), nhận lượng lớn kinh nghiệm miễn phí

Cấp 60 đến Tây Kỳ tiến hành làm nhiệm vụ Thất Quải (NPC Thầy Bói 177, 197)

Cấp 60 đến Tây Kỳ tiến hành làm nhiệm vụ Long Châu (NPC Thầy Bói 177, 197)

Cấp 60 đến Triều Ca tiến hành làm nhiệm vụ Tầm Bảo (NPC Thầy Bói 212, 187)

Cấp 65 đến Thầy Tướng Số (Triều Ca 213,194 hoặc Tây Kỳ 175,188) làm nhiệm vụ Tứ Linh

Cấp 75 đến Phong Thần Đài  làm nhiệm vụ Thiên Cương Hồn  (NPC Ân Giao 184, 192)

Cấp 80 đến Phong Thần Đài tiến hành làm nhiệm vụ Lãnh Địa (Thao Trường, Luyện Đan) (NPC Thương Thang 196, 196)

IV - Cao Cấp

Cấp 85 đến Triều Ca  làm nhiệm vụ Thiên Cống  (NPC Tinh Quan 223, 190)

Cấp 90 đến Đồng Quan  làm nhiệm vụ Tuế Hàn  (NPC Hạc Lão Nhân 187, 214)

Cấp 95 đến Tây Kỳ  làm nhiệm vụ Tống Tửu  (NPC Người Tây Vực 185, 192)

Cấp 100 đến Đông Doanh (đi từ Trần Đường Quan lên) làm nhiệm vụ Hấp Hồn Âm Sát  (NPC Thuyền Phu)

 

 

*** Hướng Dẫn Kiếm Trang Bị ***

Sét 2x -> Nhận từ Code Tân Thủ hoặc nhiệm vụ Thu Thập tại Thủ Khố Tân Thủ Thôn

Set 4X -> Nhận từ nhiệm vụ Giang Sơn Y Cựu, Chính Tuyến, Vạn Tiên Trận, Tứ Tượng tại Thủ Khố Triều Ca, Tây Kỳ

             Nón + Đai + Chân => nhiệm vụ Tứ Tượng

             Áo => Nhiệm Vụ Giang Sơn Y Cựu

             Phi Phong => Nhiệm vụ Vạn Tiên Trận cấp 2

Set 6X -> Nhận từ các nhiệm vụ

             Nón + Đai + Chân =>  làm nhiệm vụ Nhập hồn ở Long Cát Công Chúa - Diêu trì

             Áo => Nhiệm vụ Vạn Tiên Trận cấp 5

             Phi Phong => Nhiệm Vụ Giang Sơn Y Cựu

Set 8X -> Nhận từ các nhiệm vụ

             Mũ => nhiệm vụ Thiên cương hồn

             Chân => nhiệm vụ chính tuyến 85

             ÁO => nhiệm vụ Vạn Tiên Trận cấp 8

             Đai => nhiệm vụ Giang sơn cựu y

             Phi phong => Săn Boss Tiểu Giao Long của nhiệm vụ Long Châu

Set 10X -> Nhận từ các nhiệm vụ

             Mũ => nhiệm vụ Giang Sơn Y Cựu

             Chân => nhiệm vụ chính tuyến 92

             ÁO => nhiệm vụ Hấp Hồn Âm Sát

             Đai => nhiệm vụ Tống Tửu

             Phi phong => Nhiệm Vụ Vạn Tiên Trận cấp 10

Thú cưỡi xanh => Ép tại Người Tây Vực tại Tây Kỳ (cần Bá Lạc Nhãn và Liễu Mộc + thú cưỡi trắng tương ứng)

Thú cưỡi vàng => ép tại Thợ Đồng Tây Kỳ

Thăng Cấp Trang bị => tại NPC Xích Tùng Tử bản đồ Diêu Trì

Kiếm Quẻ => Train quái xanh 

Kiếm Mảnh Hồng Thủy Tinh => Đào Quẻ

Kiếm Mảnh Lam thủy tinh => nhiệm vụ Bào Thương, Ủy Thác Lam Dương Đơn

 


Phong Thần Chính Tông kính bút!